Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 29 de març de 2017

Comissions de serveis a Camps d'Aprenentatge: esborrany de la convocatòria per al curs 2017-18

A la MSE del 27/3/17 es revisà l'esborrany del que serà la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis places de docents en camps d'aprenentatge.
Podeu consultar aquest esborrany clicant AQUÍ.

La novetat d'aquesta convocatòria rau en el fet que, fins ara, les places de docents a camps d'aprenentatge es digitaven, és a dir, que no s'ocupaven per concurs de trasllats, ni per comissions d'interins ni per adjudicacions d'interins tot i no comptar amb cap titular de plantilla orgànica.

Així, segons el Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, entre el 2017 i el 2018 quedarien adjudicades totes les places respectant la intenció d'assegurar les activitats programades i millorant la continuïtat de cada camp.

Actualment existeixen set camps d'aprenentatge en la majoria dels quals hi ha dos docents; d'aquestes places, doncs, enguany se'n convocarien sis als següents camps:
 • Es Palmer, a Campos
 • Orient / Binifaldó, a Bunyola
 • Son Ferriol, a Palma
 • Far de Cavalleria, a Es Mercadal
 • Sa Cala, a Sant Joan de Labritja
 • Formentera, a Sant Francesc
De tots ells i del d'Es Pinaret (l'únic camp del que no es traurà cap plaça) en podeu veure més informació a la web sobre els Camps d'Aprenentatge de la D.G. d'Innovació.

Per participar en aquest concurs de mèrits serà requisit dur un mínim de cinc anys com a funcionari de carrera i el mateix temps d'experiència docent directa a més de tenir destinació definitiva, a més de la certificació negativa del Registre de Delictes Sexuals.

Per a poder optar a una plaça, serà necessari també presentar un projecte de treball sobre l'organització i gestió del camp al qual s'opti. En total, cada aspirant podrà sol·licitar un màxim de dues places.

El termini de presentació de sol·licituds durarà quinze dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la convocatòria al Boib, fet que es preveu en els propers dies. No s'habilitarà cap tràmit telemàtic i totes les sol·licituds s'hauran de presentar a mà.

El procediment del concurs constarà de dues fases,
 • Valoració de mèrits
 • Projecte i entrevista
ambdues avaluades per una Comissió de valoració.

El projecte haurà d'incloure, almenys, tres apartats:
 • Organització general del camp que sol·licita
 • Anàlisi de les funcions que s'han de desenvolupar en el camp
 • Programació d'un dia de treball al camp amb alumnat.
Aquestes comissions de servei tendran una durada de tres cursos escolars i tendran caràcter irrenunciable.
En cas que no es cobreixi la totalitat de les places convocades, la D.G. de Personal Docent anirà nomenant funcionaris per a què les ocupin per períodes prorrogables d'un any en règim de comissió de serveis.

L'Administració apuntà també la voluntat de publicar una Ordre que reguli els camps d'aprenentatge.

Us pot interessar també veure la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre la convocatòria.