Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de març de 2017

Continua la ignomínia de les exempcions de català. Informe mesa sectorial


El passat dilluns 27 de març va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar l'esborrany d'Ordre que estableix tres disposicions sobre el català:
 • els requisits de titulacions d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les.
 • les condicions de l’exempció de català.
 • les funcions i composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.

EXEMPCIONS DE CATALÀ

L'exempció del català per a determinats alumnes, una mesura ratificada per la LOE (PSOE) i la LOMCE (PP) que atempta contra la dignitat de la nostra llengua, i que no s'aplica a la llengua espanyola, per exemple, ens va dur a no donar la nostra conformitat a l'esborrany.

Tot i així, en previsió que no s'acceptàs la nostra petició d'eliminar les exempcions, vam presentar tres esmenes que foren acceptades:

1. Article 8, allà on diu:
 • 2. En el cas d’haver de repetir un curs pel qual anteriorment s’havia estat exempt de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes, l’exempció s’ha de sol·licitar si l’alumne s’ha de tornar a matricular d’aquesta matèria.
Vam demanar que se substituís "l'exempció s'ha de sol·licitar" per "es podrà sol·licitar".

2. Article 12, allà on diu:
 • 4. En el cas dels alumnes als quals fa referència l’article 8 b) d’aquesta Ordre i mentre subsisteixi la discapacitat acreditada, l’exempció s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa.
Vam demanar que se substituís "s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa" per "a l'inici de cada cicle i etapa educativa".

3. Article 13, allà on diu:
 • 5. L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència a les classes en el període d’escolarització obligatòria. En qualsevol cas s’ha de fomentar l’assistència a les classes de l’alumnat al qual s’hagi atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.
Vam demanar la modificació de la primera frase amb l'afegit següent: "L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència obligatòria a les classes en el període d’escolarització obligatòria."

Per altra banda l'exempció passa de tres a dos anys i s'elimina per als centres estrangers establerts a les Illes.TITULACIONS

 • La novetat és que la competència per expedir titulacions de capacitació de català per als docents, i el catàleg d'equivalències, torna a la Conselleria d'Educació.
 • Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Cultura) conserva la competència de les certificacions de coneixement del català (nivells B, C, etc.), a través de ILLENC (abans IEB), de la Conselleria de Cultura, que també s'encarrega de les proves (heu de clicar-hi la pestanya CATALÀ, que vos durà al Portal de Llengua Catalana).
 • La capacitat formativa també retorna a la UIB, que l'organitzarà conjuntament amb la Direcció General de Formació del Professorat. 
 • Els mestres que fan 1r i 2n d'ESO, AL, PT i FPB, que fins ara havien de tenir les dues capacitacions (CCIP i CCS) a partir d'ara en tindran prou amb el CCIP, que també servirà per a educació infantil.
 • La transitòria de dos anys per als mestres de 0-3 anys per obtenir el CCI es perllonga 5 anys més (afecta un col·lectiu molt reduït de docents propers a la jubilació).
 • Els tres mòduls del CCI són de 15 hores cadascun i es cursen tots.
 • Els certificats de coneixement de català de l'EOI es poden presentar directament al Portal del Personal.
 • Els cursos d'actualització de català quedaran regulats al Pla Quadriennal de Formació. Es pretén que en quatre anys tothom hagi pogut fer l'actualització gramatical.
 • El màster en pedagogia habilita per al CCS si s'han fet els mòduls corresponents del seminari de capacitació de català, i en tot cas necessiten el C1.


COMISSIÓ TÈCNICA
 • Les competències en homologació de certificats de coneixement de català passen a ILLENC.
 • Les equivalències de titulacions de capacitació obtingudes a altres comunitats autònomes les tramitaran DINAMICAT i la comissió d'assessorament del Servei de Formació del Professorat.
 • Segons van dir a la mesa, es preveu que el País Valencià recuperi el certificat de capacitació seguint el model organitzatiu de les Balears i hi hagi reciprocitat.

CATALÀ ALS CENTRES

El Servei de Formació del Professorat va anunciar un programa de dinamització del català als centres per al curs 17-18, que es durà a terme mitjançant reunions amb els coordinadors de les comissions de normalització lingüística a totes les illes.

L'informe de diagnòstic del català als centres que havia de fer Inspecció està acabat i passat Pasqua hi haurà una reunió de Formació del Professorat amb Inspecció. Segons van dir el document té els següents apartats:
 • Estudi dels projectes lingüístics dels centres i la seva aplicació real. Verificació del compliment del Decret de mínims i del Decret de llengües estrangeres.
 • Verificació d'aportació de titulacions necessàries per impartir català i en català a centres concertats.
 • Centres sense comissió de normalització lingüística.
A preguntes nostres, els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català serà un estudi real i no un simple buidatge del Gestib.

Ja no queda cap docent en actiu dels funcionaris de carrera que no van fer el reciclatge de català d'ençà del decret de mínims de 1997.