Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 28 de març de 2017

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2017El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 29 de març fins a dia 18 d’abril de 2017 ambdós inclosos
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10633/592501/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce