Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 8 de març de 2017

Infraestructures: cofoisme de la Conselleria i pilotes fora


Tornam a quedar decebuts pel Pla d'Infraestructures. Consideram que cap de les preguntes fetes per UOB a la conselleria durant el plenari del CEIB no foren realment contestades; les respostes van ser del tot insuficients i, a vegades, fins i tot condescendents, fet que ens deixà certament indignats.

El plenari es dugué a terme el passat dos de març, dia en què es reuní el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per tal de ser informat pel Conseller Martí March sobre el Pla d'Infraestructures Educatives 2016-20 i per la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (ICEE) sobre la Memòria de l'ICEE del curs 2015-16.

Us explicam com es desenvolupà la sessió:

PLA D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES 2016-20

Martí March assistí a presentar el Pla acompanyat d'Antonio Morante, el Director General de Planificació, Ordenació i Centres. Ambdós destacaren, entre altres, els següents aspectes:
 • Tenim un dèficit històric acumulat d'infraestructures.
 • Som l'única comunitat autònoma on augmenta el nombre d'alumnes, fet que accentua el problema dels barracons i dificulta l'objectiu d'eliminar-ne el 70% de cara al 2019.
 • Ara mateix és necessari construir una quinzena de centres a les I.B. Les dificultats principals es troben en el finançament i en l'obtenció de solars.
 • Durant tota la legislatura es duran a terme tasques d'eliminació d'amiant per anar cap a una escola saludable.
 • Aquest és el primer pla d'infraestructures que es duu a terme des de la Conselleria d'Educació, cosa que no s'havia fet en anteriors legislatures. El Pla, a més, s'ha elaborat a partir de criteris objectius i no de preferències.

Criteris de planificació de les actuacions
Explicaren que, a l'hora de prioritzar unes actuacions o altres, s'han regit pels següents criteris:
 1. Necessitats d'escolarització.
 2. Presència d'aules modulars.
 3. Existència de deficiències estructurals o que puguin afectar la seguretat.
 4. Posada de solar a disposició de la conselleria.
 5. Demanda de l'ajuntament.
 6. Demanda del centre educatiu.
 7. Eliminació de barreres arquitectòniques.
 8. Eliminació d'instal3lacions de fibrociment.
 9. Distribució territorial.
 10. 1Existència de finançament europeu.
 11. Possibilitat d'altres fonts de finançament, per exemple, municipal.
Després de les intervencions del Conseller i el Director General, els membres del Ceib poguérem plantejar-los preguntes directament. A continuació us detallam les preguntes de UOB i la resposta rebuda.

SOBRE RÀTIOS A INFANTIL I PRIMÀRIA
- Un total de 115 grups, sense comptar 4t d'Infantil, tenen 28 o més alumnes sense un desdoblament físic.
- A 4t d'infantil, 83 grups tenen 23 o més alumnes i tampoc se'ls desdobla.
Quins criteris d'actuació s'han establert en funció d'aquestes dades pel que fa a les actuacions previstes fins al 2019?

Resposta: Sí que s'han tengut en compte les ràtios, vegeu els mapes que apareixen al document del Pla. Que a 4t d'Infantil no siguin 25 és gràcies a una decisió d'aquesta conselleria.

SOBRE L'INFORME DE FADESIB 2014-15 ALS IES
- El 51,4% dels IES no compleix la normativa d'1,5 m² per alumne a l'aula.
- El 83,8 % dels patis de secundària no respecta la normativa sobre zones parcialment cobertes.
- El 54,1 % dels centres presenta barreres arquitectòniques.
- I el 54,3 % de les sales de professors de secundària són massa petites.
A quins percentatges es preveuen abaixar aquestes xifres abans del 2019?

Resposta: Hi ha coses molt difícils d'arreglar, hi ha centres que mai compliran la normativa perquè són de construcció antiga i la normativa és posterior; el decret dels m² per alumne és del 2010 i els nostres centres són de molt abans.
Sobre el fet que la sala de professors sigui petita, ho haurà de continuar sent perquè l'edifici no es pot estirar i s'han de prioritzar necessitats.

BARRACONS
 - Nou centres que sumen 15 barracons no apareixen al Pla.
Confirma la Conselleria que no se'ls donarà cap solució fins com a mínim d'aquí a sis anys?

Resposta: L'escolarització del curs 2017-18 ens dirà si s'han d'afegir o llevar barracons. Les aules modulars són inevitables en zones d'escolarització creixent durant tot el curs, serà impossible eliminar-ne el 100%. També hi ha centres que no volen que es llevin perquè les usen de magatzem.

AMIANT
- Per què la Conselleria no reconeix l'existència d'amiant a 29 CEIPs de Palma tenint coneixement de l'informe que l'ajuntament va emetre el 3/4/14? I per què en tot el Pla no es preveu retirar-ne l'amiant?

Resposta: No totes les actuacions que es duen o es duran a terme apareixen especificades. Tenim un pla per eradicar el fibrociment però a vegades hi ha imprevists, la política és eliminar-lo progressivament. Si es detecten centres que no sabem, que s'informi la Conselleria. 


A més a més:

MEMÒRIA DE L'ICEE DEL CURS 2015-16

La directora de l'ICEE, per altra part, explicà les principals actuacions dutes a terme per l'Institut i repassà àmpliament tot el contingut de la memòria.
Podeu trobar tota la informació al respecte clicant AQUÍ.