Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 9 de març de 2017

Novetats sobre Formació Permanent i sobre Estades Formatives per al professorat d'FP


ESTADES FORMATIVES EN EMPRESES

La comissió Específica d'Ordenació i Innovació del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) es reuní aquest dilluns (vegeu blog del CEIB) per debatre les esmenes presentades a l'esborrany d'ordre que ha de regular les estades formatives a empreses del professorat que imparteix FP.

UOB Ensenyament presentà les següents demandes:
  • Que puguin realitzar les estades tots els professors que imparteixen FP siguin del cos que siguin i qualsevol sia el nivell impartit (FPB, CFGM, CFGS). El representant de la conselleria a la Comissió explicà que així es contempla, tot i que no quedi prou explícit en el redactat del títol i d'alguns dels articles.
  • Que les estades siguin obertes també al professorat interí que no té plaça adjudicada. La resposta fou que no és possible pel fet que tant el professorat com l'alumnat que realitza activitats pràctiques a les empreses necessita està cobert per una assegurança la qual depèn, pel que fa a l'alumnat del fet d'estar matriculat a estudis d'FP i, pel que fa al professorat, del fet de tenir contracte vigent amb la conselleria.
  • Que en el cas que les estades formatives es duguin a terme fora de l'illa de residència de l'interessat, aquest pugui rebre ajuda econòmica en concepte de passatges, estança, dietes, etc. La resposta del Cap de Servei de Formació del professorat fou que no es possible mentre no es derogui la retallada del 2012 que ho impedeix tot i que la Direcció General d'FP està en contacte amb la Cambra de Comerç per si aquesta pogués destinar un fons per a aquest concepte.
  • Que les estades es puguin realitzar en horari lectiu. L'esborrany debatut obligava el professorat a realitzar les estades formatives fora de l'horari lectiu, de l'horari de permanència al centre i de l'horari de les activitats del centre de compliment obligatori. En aquest punt, aconseguírem que s'eliminàs de l'esborrany aquesta restricció tot i que, segons Formació del Professorat, l'impediment continua vigent a causa també del Decret de retallades del 2012; per tant, no serà possible realitzar les estades en horari lectiu mentre no es derogui la retallada.

Instam, doncs, una vegada més la Conselleria i el Govern a derogar urgentment les retallades educatives que patim des de fa cinc anys.  

Segons el Cap de Servei de Formació Permanent, l'esborrany inclou algunes millores respecte de l'ordre vigent, entre altres:
  • Ja no es limita l'estada a empreses de fora de les I.B.
  • Se simplifiquen els tràmits tant per al professor com per a l'empresa.
  • No es limita el nombre d'estades en un sol curs sinó el nombre d'hores.
  • Hi podrà participar professorat d'FP de centres concertats sempre i quan el cicle en concret estigui concertat.


PRÒXIMA NORMATIVA SOBRE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

El proper dimecres 15/3/17 s'ha convocat la Mesa Sectorial per a revisar els esborranys de la nova normativa que s'ha de publicar derivada de l'Ordre que ha de regular l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació del professorat, ordre que encara està pendent de publicació.

Així, es troben sobre la taula de negociació els següents documents:
Com sempre, si teniu alguna aportació al respecte, ens la podeu fer arribar al nostre correu uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.