Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 11 d’abril de 2017

Proper curs: ràtios il·legals i poc suport al català


A la mesa sectorial d'ahir dematí els representants d'Unió Obrera Balear vam fer constar en acta que no aprovam els criteris de grups i quotes per al curs 2017-2018, entre altres motius perquè continuen planificant ràtios il·legals per al proper curs:
 • A 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària obliguen a arribar a 29 alumnes per desdoblar, quan 28 ja suposen un 12% més de la ràtio màxima (25) i la LOMCE només permet un 10% més com a màxim.
 • Les instruccions continuen sense especificar que el 10% extra de la ràtio a infantil, primària, i secundària només es pot permetre en cas de matrícula extraordinària, tal com estableix la LOMCE, i no en cas de matrícula interna en període ordinari.
 • Continuen sense limitar a 25 alumnes els cicles formatius de FP de tipus industrial, tal com regula l'Ordre autonòmica de 13 de juliol de 2009 (ordre que fan constar un cop més a la normativa d'aplicació, pàg. 43!)
La Conselleria, per altra banda, ha anunciat amb bombo i platerets "Ràtios de 20 alumnes a 3 i 4 anys i millores a la resta de nivells per al curs 2017/18" (vegeu nota de premsa al final), però degut a la manca d'aules ens tornarem a trobar que els desdoblaments promesos no són tals i les mesures continuaran consistint en suports parcials dins les aules.

Per altra banda, també ens han desestimat aquestes peticions:
 • Reducció de tres hores lectives per als coordinadors de Comissió de Normalització Lingüística (CNL). Les instruccions no ho especifiquen i van al sac d'"Altres coordinacions", al contrari dels programes de Qualitat i Innovació, que tenen assignades fins a 8 i 16 hores respectivament a primària i secundària.
 • Mitja jornada com a mínim de PALIC per a centres amb un nombre considerable de nouvinguts. Només davallen de 4 a 3 alumnes per concedir una hora (pàg. 24).
 • Creació de CNL als CEPA amb tres hores lectives: només hi haurà 4 hores lectives a repartir amb altres coordinacions (TIC, Convivència i coeducació i Extraescolars) més "les complementàries que facin falta".
 • Creació de CNL als centres de règim especial (Escoles d'idiomes, Ensenyaments esportius i Música i dansa). Continuaran sense tenir-ne.
 • Assignació de dos períodes (un lectiu i un complementari) per als departaments de dos membres, a fi que puguin reunir-se. Només en tindran un de lectiu per a la CCP.

Explicam novetats respecte al primer esborrany:

PRIMÀRIA
 • Els centres amb ràtios mitjanes per etapa de 27 o més alumnes incrementen 12 hores la quota (pàg.6).
 • El percentatge d'altes i baixes d'alumnes, com a una de les tres circumstàncies (de cinc possibles) perquè un centre sigui considerat d'atenció preferent, serà d'un 20% (pàg. 7).
 • Suport educatiu: els PT s'assignen en funció dels alumnes amb ACS, excepte els d'educació especial que s'adscriuen a aules UEECO (pàg. 10).
 • Els centres amb aules UEECO tenen 5 períodes setmanals addicionals d'orientació (pàg. 12).
 • Majors de 55 anys: inclusió d'una opció "c", substitució de 3 lectives per 3 complementàries (pàg. 13). Vegeu "Majors de 55 anys: el proper curs, tot igual a secundària"
SECUNDÀRIA
 • Els IES amb ràtios mitjanes de 27 o més alumnes a ESO (descomptant PMAR) incrementen 10 períodes la quota (pàg.16).
 • Professors amb més de 18 hores: es reduirà un període de permanència per cada hora que superi les 18 (pàg. 19). Des d'UOB vam demanar que consti així no només a les instruccions, sinó que es modifiquin els criteris, perquè l'esborrany dóna a entendre que tindran un sol període de reducció en tots els casos, i de fet així ho diu la nota de premsa. Ho van acceptar i ara caldrà verificar si queda per escrit tant a criteris com a instruccions.
 • S'afegeix una coordinació de riscos laborals per prescripció legal (pàg. 29).
 • CEPA: els equips directius podran tenir fins a 45 períodes lectius (pàg. 33).
Nota de premsa de la Conselleria: