Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 26 d’abril de 2017

La decisió final de Martí March: sí o no als interins a ditEn els propers dies el conseller haurà de decidir si claudica a les pressions dels directors que li exigeixen més poder per a seleccionar personal docent; tot això al marge dels punts que té cada professional.

Dia 7 d’abril es dugué a terme una reunió entre l’Administració i representants de centres amb Plans d’Innovació Pedagògica per parlar de «l’autonomia de centre» i aquells aspectes que se’n puguin derivar: comissions de serveis, perfils, etc. El contingut de la reunió no va transcendir públicament. A finals d’aquesta setmana, representants d’aquests centres tenen previst reunir-se amb el conseller Martí March per exposar-li les demandes que li han fet arribar mitjançant carta.

Ens ha cridat l’atenció algunes frases que apareixen a la carta dirigida al conseller i que a continuació passam a citar textualment:
«Les comissions de serveis ens les donen per 1 any i els plans d’innovació tenen una durada de 2 anys. Les comissions haurien de poder tenir una durada igual al pla d’innovació. Fer un pacte d’estabilitat del claustre per aquests centres, per exemple prioritzar el personal interí que ha fet feina enguany i vol continuar al centre davant altres que tenen més punts.»
«Arribat el cas, també seria convenient que cada centre pogués gestionar els recursos oferts, de manera que s’esculli entre dotació econòmica o personal.»

Entenem que aquest tipus de decisions no es poden prendre a la torera i dins un despatx al marge de la comunitat educativa. Molt menys que un director es permeti incloure el nom del centre al final de la carta sense haver consultat prèviament el claustre. Cal recordar als directors que signen en nom del centre que no gestionen una escola privada i que algunes de les seves demandes sobrepassen els límits de la legislació vigent.

Emplaçam l’Administració i el conseller a que publiqui el contingut sencer de la carta i el llistat de centres que la subscriuen. També li exigim que posi fi al clientelisme i la manca de transparència entorn a la selecció de personal docent.