Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 7 d’abril de 2017

Rebuig generalitzat a la proposta de calendari escolar de la Conselleria per al curs 17-18


COMUNICAT DE PREMSA

A la sessió ordinària del Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar, celebrada ahir horabaixa, 6 d'abril, s'havien de debatre i sotmetre a votació les tres opcions presentades per la Conselleria en relació a les proves extraordinàries de setembre del curs 2017-2018. Les opcions a triar eren:

A.- Continuar com fins ara, fent-les pel setembre.

B.- Fer-les entre els dies 19 i 21 de juny, l'alumnat de 2n de Batxillerat.

C.- Fer-les entre el 19 i 21 de juny, l'alumnat de 2n de Batxillerat i fer-les entre el 25 i 27 l'alumnat d'ESO.

Just començar la reunió sorgí la sorpresa quan el director general de Planificació, Antonio Morante, anuncià que retirava d'entrada l'opció C, per després explicar que l'Administració proposava la B i que a continuació s'obria un torn d'intervencions abans de sotmetre a votació les opcions A i B. El que passà a continuació és digne de contar. Sense seguir un ordre preestablert, començaren a parlar els representants de successives organitzacions que, coincidint tots i d'una manera generalitzada a rebutjar l'opció B de passar les proves de setembre de 2n de Batxillerat a finals de juny, es decantaren clarament per l'opció A, és a dir, mantenir les coses com es feien fins ara: proves extraordinàries a principi de setembre. Quan menys de la meitat dels representants de les organitzacions representades havien intervingut, Antonio Morante retirà l'opció B considerant que quedava prou clar que no calia fer la votació en la qual haurien estat necessaris dos terços dels vots per avalar el canvi.

Entre les organitzacions que abans de la retirada del director general es manifestaren a favor de mantenir les coses com fins ara i rebutjaren la proposta d'Antonio Morante, podem citar Adesma, Cooperatives, Fapa, Coapa Eivissa, Escola Catòlica, STEI, Famílies d'Escola Catòlica i CEIB (Pere Carrió). Arribats a aquest punt, UOB quedà sense poder exercir el vot i, com UOB, també Alternativa, CCOO, UGT, etc. Cas d'haver-se fet la votació, hauria estat públic l'abast real del rebuig.

En resum: les proves extraordinàries de setembre continuaran com fins ara. El rebuig a la proposta de la conselleria ha estat generalitzat, incloent-s'hi fins i tot ADESMA, l'associació de directors d'institut de la qual Morante en va ser president. El rebuig general ha estat de tal magnitud que al director general tan sols li quedà l'opció de recollir la proposta de COAPA Eivissa, Cooperatives i CEIB de consultar els estudiants. UOB Ensenyament s'ha quedat amb les ganes de votar a favor de mantenir les coses com fins ara i de no passar les proves extraordinàries de setembre al mes de juny. Això no és manera de fer les coses i amb improvisacions sense to ni so no s'arriba enfora.