Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 19 de maig de 2017

ATENCIÓ: OPOSICIONS I INTERINS!

La directora general de Personal Docent ens ha informat avui dels temes tractats a la reunió de la Comissió de Personal de la Conferència d'Educació que va tenir lloc a Madrid aquest 17/5/17. Són els següents:
  • El subdirector general de cooperació territorial en nom del MEC va dir a Madrid als directors generals de personal docent que la mesura contemplada a l'article 19 de l'esborrany de pressuposts estatals per al 2017 segons la qual els interins només podran ser-ho per 3 anys,  no afectarà els docents. Tots els directors generals demanaren la retirada de l'article 19 i sembla que el consens i les esmenes contra aquesta mesura dels tres anys quedaria eliminada dels pressuposts, cosa que es confirmarà en veure'n la redacció final.
  • Demanaren també que s'elimini la taxa de reposició i que Hisenda doni llibertat a cada comunitat autònoma per treure les places que consideri. La resposta de Madrid fou que la taxa de reposició no s'elimina. Recordem que la taxa de reposició determina quin percentatge de les places que han quedat vacants per jubilacions i defuncions, bàsicament, es poden oferir en oposicions.
  • Sobre la taxa de consolidació, que permet afegir a les possibles places d'oposicions determinades per la taxa de reposició un percentatge de les places ocupades per interins durant els darrers tres anys, falta determinar quin serà el percentatge (podria ser un 90%) i sobre quin total s'aplicarà.
  • La suma de les possibles places derivades de la taxa de reposició i de la taxa de consolidació, suposaria, segons el conseller March, la possibilitat de distribuir unes 2.500 places entre les convocatòries de 2018, 2019 i 2020. Tant la quantitat de places com la de convocatòries, està per decidir.
  • El representant del MEC explicà també que tenen la intenció de revisar i modificar el Reial Decret 276/2007 que regula la normativa estatal de les oposicions, revisió de la qual el MEC ja en tendria un esborrany preparat, fet que, a part d'aspectes com el barem, també implicaria la revisió dels temaris. Els directors generals demanaren que si s'ha de modificar el reglament estatal d'oposicions, les modificacions es duguin a terme abans del setembre del 2017 per tal que els opositors del 2018 tenguin clara la nova normativa. La resposta de Madrid fou que si no es té la reforma enllestida al mes de setembre, aquesta quedaria ajornada. Els directors generals demanaren també la constitució d'un grup de treball per poder participar de la revisió.
  • Madrid plantejà també la possibilitat d'unificar criteris en la gestió i ordenació de les borses d'interins, proposta davant la qual el País Basc i Catalunya van dir que no consentirien ingerències a les seves competències; València, Navarra i les Balears també van dir no a unificar criteris. Catalunya va dir que abans miraria de consensuar criteris amb les Balears i València, això si s'insistís en la unificació. En qualsevol cas, i a causa que són les comunitats autònomes les que tenen les competències sobre les borses d'interins, segons la nostra directora general, els possibles acords serien entre les Direccions Generals de cada comunitat i no a  nivell de MEC.
  • Sobre la intenció de Madrid de reduir el percentatge d'interins a un 8% en un termini de tres anys, la nostra Conselleria ha insistit en què és un objectiu impossible d'assolir a les Illes Balears on el percentatge de docents interins se situa al 37,5% de mitjana amb puntes que arriben al 60% com és el cas de Formentera, i que se necessitaria, probablement, una previsió d'oposicions a deu anys vista.
  • Finalment, la directora general ha informat que Madrid té la intenció tornar a reunir els directors generals de personal docent durant el mes de juny.
Continuarem informant.