Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 26 de maig de 2017

Comencen les inspeccions per ràtios abusivesDelegats d'UOB Ensenyament han actuat aquesta setmana d'observadors a les inspeccions realitzades al CEIP Son Basca de Sa Pobla i al CEIP S'Hort des Fassers d'Alcúdia. La visita va córrer a càrrec d'una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. L'objectiu era de dur a terme l'avaluació psicosocial dels docents respecte al un requeriment de la DG d'Inspecció de Treball arran de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics.


 CEIP Son Basca

La tècnica  del SPRL i la directora explicaren als delegats sindicals com es desenvoluparia l'actuació, que es va iniciar a les 11 h. en ple funcionament del centre. La visita va constar d'una primera part d'observació directa i una segona de recollida de dades a través d'un qüestionari.

Observació 

- La tècnica i els delegats sindicals visitaren totes les aules dels grups que constaven a la denúncia:
 • 2 aules de 1r de Primària amb 30 alumnes cada una
 • 2 aules de 2n de Primària amb 28 i 29 alumnes
 • 1 aula de 4t de Primària amb 29 alumnes 
- La representant del SPRL va poder fer directament preguntes a les docents sobre mesures de suport, desdoblaments, nombre d'alumnes, etc.
- També en alguns casos va prendre mides de la separació dels pupitres, de les aules i es va interessar pels espais per desar les motxilles.

Recollida de dades 

- Reunió a la biblioteca amb tots els docents implicats, uns 13,  en els grups afectat (tutores, especialistes, mestres de suport). 

- Lliurament d'un exemplar del formulari als delegats sindicals

- La tècnica va donar  unes orientacions  i informacions  generals:
 • Voluntarietat de respondre el qüestionari 
 • Caràcter anònim 
 • Punt de partida: les vivència concreta dins cada aula i al centre
 • Oportunitat de fer constar altres observacions 
 • Disponibilitat d'adreçar-se per altres mitjans al Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
                  971176060
                  serveideprevencio@dgfun.caib.es
                  Camí de Jesús, 40 Palma 

- El mestres emplenaren i lliuraren els qüestionaris.

- Alguns docents, privadament, varen tenir ocasió de fer observacions concretes a la tècnica.


CEIP S'Hort  des Fasssers

El director va rebre la tècnica del SPRL i els delegats sindicals a les 14 h. quan ja havien finalitzat les classes. L'actuació també es va dividir en dues parts.

Recollida de dades

- Reunió amb tots els docents implicats, uns 25, en els grups que tenen ràtios il·legals que consten en la denúncia
 • 1 grup de 5è d'Infantil amb 28 alumnes
 • 1 grup de 1r de Primària amb 28 alumnes
 • 2 grups de 2n de Primària amb 30 i 29 alumne
 • 2 grups de 3r de Primària amb 30 i 29 alumnes
 • 1 grup de 4t de Primària amb 30 alumnes
- Es donaren  les dades d'altres grups també amb ràtios sobrepassades:
 • 1 altre grup de de 5è d'Infantil amb 28
 • 1 altre grup de 2n de Primària amb 29
- La tècnica va fer les mateixes observacions generals que a l'escola anterior.

- Els mestres emplenaren i lliuraren els qüestionaris.

 Un cop acabada la reunió el director ens va expressar que pensava que el tema de les ràtios no era prioritari, tot i ser el CEIP S'Hort des Fassers un dels de la zona que tenen les aules més saturades. A més ens va insistir en el convenciment que la denúncia presentada per l'Assemblea de docents no contribuiria a solucionar aquesta problemàtica.


Observació

- La tècnica, el director i els  delegats sindicals visitaren  algunes aules, buides, de grups amb ràtios il·legals. No va ser possible poder demanar directament als docents sobre desdoblaments, suports, etc. Varen ser:
 • 1 aula de 1r de Primària
 • 1 aula d'Infantil de 3 anys
 • 1 aula de 4t de Primària
- Es visitaren a continuació  espais comuns: menjador, sala polivalent, etc.

- La representant del SPRL va fer preguntes al director sobre on es penjaven les motxilles, dins o fora de l'aula, al passadís, sobre quants alumnes hi havia a cada una, sobre els suports i desdoblaments i va prendre qualque mida.

Queden pendents les elaboracions dels informes.

A hores d'ara ja estan programades les inspeccions a 10 dels 11 centres restants. N'hi ha de previstes fins al 5 de juny de 2017.

AQUÍ  trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.