Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 18 de maig de 2017

Confirmat: Conselleria planifica quotes a secundària amb els docents a 19 horesTal com vos vam explicar ahir, representants de Planificació van dir una reunió de directors de secundària que calcularan la quota a 19 hores, tot i que amb els sindicats acordaren que el professorat pot anar de 18 a 21 hores (vegeu el punt II.2. del criteris de confecció de grups i quotes: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2895018&coduo=36&lang=ca).

Consultat el cap del departament de Planificació, Jaume March, no ens ha desmentit amb la seva resposta les paraules que van sentir els directors a la reunió:

"Tal com es diu en el document de criteris i que vàrem dur a la mesa sectorial d'educació, avui matí s'ha  comunicat que el professorat de secundària ha de fer entre 18 i 21 hores.
Per tant en cada centre pot haver-hi professorat amb 18, 19, 20 o 21 hores.
Això és que hem comunicat avui dematí.

Jaume March Serra
Cap del departament de Planificació i Centres"


Si aquesta planificació de quotes tira endavant ens podem tornar a trobar amb la majoria d'horaris a 19 i 20 hores, perquè per cada un que es vulgui fer a 18 hores se n'haurà de fer un altre a 20 per compensar.

En resum, per la via dels fets s'incompleix un acord de mesa sectorial i una vegada més l'Acord marc, rebutjat per insuficient pels docents en referèndum, queda en paper banyat (com les ràtios màximes a 20 a 4t d'infantil, la minimització de la LOMCE sobre determinades matèries, la negociació de les 3 hores lectives dels majors de 55 anys dins el 2016, la paga de Nadal efectiva el curs 15-16, el cobrament de les baixes el 2016 o la creació del Servei propi de Prevenció de Riscos Laborals el 2016). Deia l'Acord marc:


Des d'UOB rebutjam i denunciam aquesta nova presa de pèl de la Conselleria!