Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 26 de maig de 2017

Continuam esperant les dades sobre el català als centres educatius


Les dades sobre la presència del català als centres educatius, que la Conselleria d'Educació i Universitat va traslladar al Parlament de les Illes Balears l'1 de maig segons va informar el diari Última Hora, "són provisionals" i "estan en procés de comprovació per part del Departament d'Inspecció Educativa". Això és el que ens ha contestat la Direcció General de FP a la pregunta que vam fer arran de la publicació de la notícia.

La resposta també diu que quan el procés estigui acabat se'ns informarà en una mesa tècnica sobre el català que tenen prevista per al mes de juny.

Recordem que la darrera informació de què disposàvem era que l'informe d'Inspecció, que s'esperava pel febrer, encara no estava llest el mes de març.

Per altra banda continuam esperant resposta a les preguntes que tenim presentades a Planificació des del 13 de març sobre les àrees que s'han de fer en català, segons el Decret de Mínims, i que alguns centres farien en anglès. Aquestes dades han de constar al Gestib i concretament hem demanat:
  1. Relació de centres que han sol·licitat a l'Administració fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a durant el curs 16-17, per tal de fer aquesta darrera en llengua estrangera.
  2. Quantitat total de grups d'alumnes afectats per aquesta mesura.
  3. Percentatge que suposen aquests centres sobre el total de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera.
  4. Percentatge que suposen aquests grups d'alumnes sobre el total de grups d'alumnes que cursen matèries en llengua estrangera.
El curs passat ja vam haver d'esperar cinc mesos i la resposta va ser "zero".

Com ja vam dir, pel que fa al compliment de la meitat del còmput horari en català haurem de veure què en diu el futur informe d'Inspecció.