Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 31 de maig de 2017

Continuen les inspeccions per ràtios il·legals
Delegats d'UOB Ensenyament han participat avui d'observadors a les inspeccions al CEIP S'Albufera del Port d'Alcúdia, al CEIP Norai d'Alcúdia i al CEIP Nova Cabana de Marratxí. La visita ha anat a càrrec de tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Es tractava de dur a terme l'avaluació psicosocial dels docents respecte al requeriment de la Direcció General de Treball a conseqüència de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics. A hores d'ara s'han  materialitzat 6 de les revisions programades. La denúncia es va presentar el 28 de març al registre d'Inspecció de Treball de Palma.CEIP Nova Cabana

El tècnic del SPRL i la delegada d'UOB Ensenyament han estat rebuts per la directora. Ella ha facilitat el desenvolupament de la inspecció. No ha estat  present ni en la observació ni en la recollida de dades. 


Recollida de dades

- Reunió a la biblioteca amb presència de  7 docents,  d'un total de 9  implicats en els grups afectats per ràtios abusives. 

- El tècnic es presenta i dóna orientacions generals sobre el motiu, objectius i format de la intervenció del SPRL.

-  Els mestres, anònimament, emplenen el qüestionari.

- Diferents docents fan preguntes, expressen malestar i comparteixen dades. A tall d'exemple:
 • Hi ha uns 10 grups, sense tenir en compte els de la denúncia, amb 26 o 27 alumnes
 • És molt difícil fer sortides extraescolars en aquestes condicions, han reduït les sortides per aquest motiu.
 • En algun grup falta espai vital,  amb l'augment de  contagis per malalties infeccioses.
 • Qualque docent manifesta que ha estat de baixa per una contractura provocada per estrés laboral.


Observació directa

- El tècnic, alguns docents i la delegada sindical hem visitat 2 de les 3 aules corresponents als grups que figuraven a la denúncia:
 • 2 aules de 3r de Primària amb 29 i 30 alumnes, respectivament
 • No es fa observació a l'aula del 3r grup de 3r de Primària que figurava a la denúncia. El motiu que se'ns dóna és que hi ha hagut una baixa i el grup ha passat de 28 a 27 alumnes.
- Les aules són buides,  ja que és més tard de les dues.

- El tècnic pren mides de les aules, dels passos entre pupitres, fa fotografies,  etc.

- El tècnic fa preguntes sobre l'acústica a les tutores. Observa les parets que separen les aules. És evident que són molt magres, probablement de pladur.

- Constatam que hi ha pupitres i cadires de mides diferents, alguns massa petits per alumnes d'aquesta edat.

- Observam que alguns pupitres estan col·locats aferrats a la paret,  que no hi ha un lloc específic per a les motxilles i s'han de penjar als costat dels pupitres.

- Veim que els penjadors dels abrics són dins l'aula,  per la qual cosa "consumeixen espai".

- Alguns mestres lamenten que l'observació no s'hagi duit a terme durant les hores de classe.CEIP Norai 


La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament han estat rebuts per la cap d’estudis. El director no ens rep,  però així i tot la tècnica i el delegat aconsegueixen apropar-s’hi i intercanviar unes paraules. Esmanté molt crític amb aquesta intervenció d'inspecció. La cap d’estudis és qui ha facilitat el desenvolupament de la inspecció. Ha estat present en l’observació i recollida de dades.


Recollida de dades

- Reunió en el menjador i biblioteca amb presència de 17 persones (no hi eren totes de cop, anaven arribant). Dos més, el director i la secretària han fet l'enquesta a part.

-El delegat sindical es presenta i també la tècnica que, a continuació, dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL.

- Els docents contesten l'enquesta i l’entreguen a la tècnica.

- Constatam  que, a més dels cinc grups que consten a la denúncia, n'hi ha com a mínim 3 més  amb ràtios il·legals.

-La tècnica observa que el menjador és molt petit.

- Hi ha docents que expressen, en veu alta, la necessitat de disposar de més suports davant el panorama que pateixen dia rere dia.

-El centre té 2 alumnes NEE i 35 de NESE.


Observació directa

- La tècnica del SPRL,  el delegat sindical i la cap d'estudis visitam:

 • 1 aula 4t de primària amb 29 alumnes
 • 1 aula de 5è de primària amb 28 alumnes, que en aquell moment són al pati
 • 1 aula de 6è de primària amb 29 alumnes
 • 1 aula de 6è de primària de música amb 29 alumnes,  on només guaitam
 • 1 aula de 6è d'infantil amb 28 alumnes
 • 1 aula de 2n de primària amb 30 alumnes
 • 1 aula de 5è d'infantil amb 30 alumnes
 • 1 aula de 3r de primària amb 28 alumnes

-  La tècnica del SPRL pren mesures entre pupitres, en qualque cas l'espai  és mínim, per la qual cosa és difícil d'esplaçar-se.

- Hi ha aules en què fa molta calor i s'experimenta certa sensació d'asfíxia.

- La distància entre la pissarra i els pupitres en alguna aula és petitíssim.

- A l'edifici d'infantil ens mostren unes rajoles que lleneguen molt. Ens asseguren que han provocat relliscades.

- 1 aula d'infantil té problemes importants d'accessibilitat.CEIP S’Albufera


La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament  han estat rebuts per la cap d’estudis, que ha facilitat el desenvolupament de la inspecció i ha estat present en l’observació i la recollida de dades.


Recollida de dades


-Reunió a la sala de mestres amb presència de 9 docents.

-El delegat sindical es presenta i també la tècnica, que a continuació dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL.

-Els mestres, anònimament, emplenen el qüestionari.

-Alguns docents ens demanen què passarà a partir d’ara i si es posarà remei pel curs que ve pel que fa les ràtios il·legals. Els explicam com està el tema.

-El centre té 2 alumnes de necessitats especials a infantil. Hi ha 35 NESE i 6 NEE a primària.

- Constatam que hi ha ràtios abusives com a mínim a 2 grups més dels que consten a la denúncia.


Observació directa

- Es visiten aquestes aules:

 • 1 aula de 5è d’infantil amb 29 alumnes 
 • 1 aula de 6è d'infantil amb 28 alumnes 
 • 1 aula de 2n de primària amb 30 alumnes
 • 1 aula de 5è de primària amb 28 alumnes
 • 1 aula de 4t de primària amb 29 alumnes

- L tècnica també pren mides entre pupitres i es troba amb distàncies prou reduïdes.

- Tornam a trobar qualque aula amb temperatura elevada.

- 1 dels grups té 13 alumnes NESE

-Acabam visitant l’aula d’informàtica i la de música i anglès.


AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.