Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 22 de maig de 2017

Funció Pública continua ajornant la revisió del Fons SocialA la comissió del Fons social del passat dimecres, 17 de maig, els representants de l'Administració van informar que no hi ha novetats sobre la revisió del decret 128/2002 per actualitzar-lo i equiparar-lo amb sectors com el de Sanitat, reclamada des de desembre. És a dir que Funció Pública, que va rebre la petició de Personal Docent el mes de gener, torna a bloquejar la revisió.

Pel que van explicar representants de sindicats amb presència a la mesa general, el grup de treball que es va crear devers l'abril, amb manca total d'informació pública, per cert, i que s'havia de reunir cada quinze dies, no s'ha tornat a convocar.

Des d'UOB demanarem explicacions a Funció Pública sobre aquest ajornament injustificat.

Pel que fa a la comissió de dimecres, s'hi van aprovar catorze bestretes ordinàries, quatre extraordinàries, una ajuda per a l'atenció de la discapacitat (una denegada), 36 ajudes per als fills menors de 18 anys i 78 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (nou denegades).

Continuen retallades les ajudes per a orfandat i viduïtat!