Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 3 de maig de 2017

El pla d'infraestructures es presenta als sindicats amb més de quatre mesos de retard


Ahir es va dur a mesa sectorial el Pla d'infraestructures educatives 2016-23, que s'havia presentat en roda de premsa el passat 15 de desembre i al Consell Escolar el mes de març. És a dir que s'ha presentat als sindicats amb més de quatre mesos de retard, motiu pel qual vam fer constar en acta la nostra protesta.

El director general de Planificació, Antonio Morante, va dir que el document és una planificació inicial i està obert als canvis que es considerin necessaris. Va explicar també que a l'inici de la legislatura es van trobar amb un dèficit acusat d'infraestructures i obres pendents d'execució per un total de 8 milions d'euros, que ja duen més de 250 actuacions fetes, que el 2016 es van invertir més de deu milions, tants com la legislatura anterior, i que el 2017 n'invertiran uns vint. Va destacar que el CEIP de Son Macià estarà llest per al proper curs i va esmentar els criteris de priorització (pàg. 17 del document).

En el nostre torn d'intervenció vam recordar que el Conseller March va afirmar al Consell Escolar que a les Balears fan falta quinze centres, mentre que el Pla que només preveu la inauguració de tres centres per a aquesta legislatura (Son Macià, IES Santa Maria i CEIP Sant Ferran) i deixa la resta per al període 2019-23, quan ningú no pot garantir que els governants siguin els mateixos. Vam esmentar també el 51,4% dels IES que no compleixen el mínim d'1,5m2 per alumnes, segons l'informe d'Adesma, i els efectes negatius d'aquesta manca d'espai sobre les ràtios i, en conseqüència, sobre la salut laboral i la qualitat de l'ensenyament. Vam recordar també que el Pla 2016-23 no preveu retirar els 15 barracons de nou centres.

Vam insistir una vegada més en la manca d'informació sobre els 29 CEIP de Palma amb amiant detectats per l'Ajuntament i no reconeguts per l'IBISEC, que venim denunciant des de juliol de 2015. Els representants de l'Administració van dir que traslladarien la petició a l'IBISEC, cosa que nosaltres ja vam fer el 25 de maig de 2016.

Pel que fa al nou CEIP de Campos vam demanar quina previsió hi ha, atès que la inversió prevista al Pla per a aquesta legislatura és de 1.288.310 €, el pressupost total és de 5.241.546 i no apareix cap partida per al període 2019-23. Els director general de Planificació va dir que hi ha hagut dificultats amb el conveni amb l'Ajuntament, que si és necessari la Conselleria assumirà totes les despeses i que el volen tenir acabat aquesta legislatura.

Durant la mesa es van analitzar casos concrets de projectes, ampliacions i reformes de centres, es va plantejar la possibilitat de crear centres integrats de primària i secundària i es va tractar el problema de les avaries de les calefaccions, entre altres qüestions. El Servei de Centres va anunciar la publicació d'unes orientacions sobre l'ús dels patis dels CEIP com a espais educatius.

Hi va haver consens en considerar la manca de finançament estatal com a la dificultat principal per dur endavant una millora de les infraestructures.