Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 22 de maig de 2017

Els nous criteris de selecció dels tribunals de selectivitat no resolen tots els dubtes

La UIB ha publicat per primera vegada una llista de correctors de proves de selectivitat admesos, però no la dels no admesos. La podeu veure aquí, dins l'apartat "Comunicació de la selecció":
Reproduïm tot seguit el COMUNICAT DE PREMSA que vam enviar als mitjans el 15 de maig:

Els nous criteris de selecció dels tribunals de selectivitat no resolen tots els dubtes

El passat 24 de febrer Unió Obrera Balear va reclamar a la Comissió Organitzadora de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears que garantís la transparència en la designació dels vocals dels tribunals de les proves d'accés a la universitat.

Els procediments de selecció de 2016, publicats a la pàgina web de la UIB, no concretaven «els criteris legals» que els professors especialistes apliquen a l'hora d'indicar quines són les persones més adequades per formar part dels tribunals, ni els «acords de la comissió organitzadora» que es poden aplicar per nomenar-les, ni on es poden consultar les llistes d'admesos i exclosos, ni el procediment per elaborar les llistes definitives a partir de les provisionals, ni on, quan i amb quines normes s'efectua el sorteig en cas que el nombre de sol·licitants excedeixi les places necessàries, ni si es fa una baremació de les condicions que es prioritzen. A l'escrit que vam presentar demanàvem que se'ns aclarissin tots aquests interrogants.

Els criteris per a 2017, si bé amplien la llista de condicions per ordenar les sol·licituds, continuen sense establir una baremació numèrica, no preveuen la publicació de llistes ni un procediment per reclamar i es limiten a comunicar els nomenaments individualment per correu electrònic.

També trobam a faltar un accés més senzill als criteris, atès que no hi ha enllaç dins la web del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica on està allotjada la pàgina

Continuam reclamant, per tant, que es resolguin tots aquests punts foscos a fi d'assegurar la igualtat d'oportunitats i la transparència de tot el procés.

Antònia Font Tous i Joana Maria Romaguera Vallejo, portaveus d'UOB Ensenyament

Palma, 15 de maig de 2017