Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 31 de maig de 2017

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Ponent d'Inca


Un cop més delegats d'UOB Ensenyament han fet avui d'observadors a la inspecció realitzada al CEIP Ponent d'Inca. La intervenció ha corregut a càrrec d'una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. La finalitat era de realitzar l'avaluació psicosocial dels docents respecte d'un requeriment de la Direcció General d'Inspecció de Treball arran de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.
El director ha rebut la tècnica i la delegada sindical i ha facilitat la intervenció. El secretari també ha col·laborat en el bon desenvolupament de la visita. Segons ens han informat, el CEIP Ponent és de dues línies i compta amb 498 alumnes, 98 dels quals amb NESE o NEE.


Observació

- S'ha desenvolupat en dues tongades. A la meitat de les aules hi han anat la tècnica i la representant sindical, a la resta  s'hi ha afegit el secretari. S'han revisat totes les aules corresponents als grups que constaven a la denúncia, més 1 grup de 4t de Primària.

  • 2 grups de 6è d'Infantil amb 28 alumnes cadascun
  • 2 grups de 3r de Primària amb 31 i 32 alumnes respectivament
  • 2 grups de 4t de Primària amb 26 i 27 alumne respectivament
  • 2 grups de 1r de Primària amb 28 alumnes cadascun
  • 2 grups de 2n de Primària amb 28 alumnes cadascun


- Només hi ha hagut nins dins la classe en les tres primeres que s'han revisat, en aquests casos la representant del SPRL ha pogut directament adreçar-se al docent que hi intervenia per fer les preguntes de rigor: desdoblaments, suports, nombre d'alumnes, etc. 

- La tècnica pren mides de les classes i de la distància entre cadires, amb els nins asseguts. Quan no hi ha alumnes ha de ponderar quin és aquest espai. 

- La tècnica en ocasions demana, tant als mestres, com als membres de la directiva si poden aportar propostes per millorar la situació.

- En la majoria de casos observam que no hi ha prou lloc i que costa desplaçar-se entre els pupitres.


Recollida de dades 
 
- Reunió a la classe d'anglès amb tots els docents implicats, uns 16,  en els grups afectat (tutores, especialistes, mestres de suport).
- La tècnica dóna unes orientacions  i informacions  generals:
  • Voluntarietat de respondre el qüestionari 
  • Caràcter anònim 
  • Punt de partida: les vivència concreta dins cada aula i al centre
  • Possibilitat de fer constar altres observacions 
  • Disponibilitat d'adreçar-se per altres mitjans al Servei de Prevenció de Riscos Laboral
- El mestres han emplenat i lliurat  els qüestionaris.
Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Les 3 inspeccions que resten estan  previstes per l'1 i el 5 de juny.
AQUÍ  trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.