Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 9 de maig de 2017

UOB acusa el Govern d'incomplir la llei de la televisió en català


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el Govern balear d'incomplir l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística pel que fa a la recepció de canals de televisió en català.

La Disposició sobre Patrimoni lingüístic comú de l'Estatut d'Autonomia estableix que les Balears podran "sol·licitar al Govern de l’Estat i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de col·laboració que es considerin oportuns per salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així com per efectuar la comunicació cultural" entre les comunitats de parla catalana, i la Llei de Normalització Lingüística és encara més explícita quan diu que el Govern balear "ha de dur una política de col·laboració, en matèria de ràdio i televisió, amb altres Comunitats Autònomes que tinguin el català com a llengua pròpia" i fer "les gestions necessàries per a facilitar als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en llengua catalana dependents d'altres comunitats autònomes".

És evident, per altra banda, que una bona oferta audiovisual, que acaba incidint també a les xarxes socials, és un factor imprescindible per aprendre la nostra llengua. No es pot carregar tota la responsabilitat a l'escola i al mateix temps reduir a la mínima expressió la presència de la llengua als mitjans de comunicació.


Després de dos anys de legislatura, emperò, amb el Govern en mans d'uns partits polítics que han arribat al poder gràcies a la gran mobilització popular en defensa de la nostra llengua, continuam sense poder veure la versió íntegra de TV3 ni el canal Esport 3, ni sabem si es preveu rebre la futura televisió valenciana.
Per contra, el dial televisiu està ocupat per uns quaranta canals en castellà per només sis en català, tres dels quals es reben en condicions tècniques deficients, l'oferta de pel·lícules i sèries de gran audiència en català és mínima i ja fa més de cinc anys que no s'hi emet el futbol de Champions o de primera divisió. El retrocés és més que evident, si tenim en compte que abans de l'arribada de les televisions privades hi havia tants de canals en castellà (TVE1 i TVE2) i com en català (TV3 i Canal 33).

Des d'UOB consideram intolerable que una normativa estatal o uns drets d'emissió signats en un despatx vulnerin l'Estatut i la Llei de Normalització Lingüística, i denunciam el silenci i la passivitat dels nostres governants davant l'agressió de que són objecte els drets lingüístics i la identitat de les Illes Balears.

Ens oposam també a la política lingüística de l'estat, que promou el monolingüisme castellà en lloc d'afavorir l'aprenentatge del català i altres llengües, que en el cas de l'anglès es podria dur a terme, per exemple, amb l'emissió de pel·lícules en versió original i subtitulades en aquest mateix idioma.
Palma, 5 de maig de 2017