Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 8 de juny de 2017

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca
Aquesta setmana delegats d'UOB Ensenyament varen fer d'observadors a la inspecció realitzada al CEIP Miquel Duran i Saurina, la darrera de les previstes fins ara. L'objectiu era poder dur endavant l'avaluació psicosocial dels docents respecte d'un requeriment de la Direcció General d'Inspecció de Treball a partir de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.

La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament han estat rebuts pel director del centre a l’hora prevista, qui ha facilitat, en tot moment, el desenvolupament de la inspecció i ha estat present en l’observació i recollida de dades.


Recollida de dades


- Quan entram dins cada classe, el delegat sindical es presenta i també la tècnica que, a continuació, dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL. A continuació entrega l’enquesta anònima al mestre que es troba dins l’aula en aquell precís instant. Cada mestre fa l’enquesta pel seu compte i després la retorna. 

- Un membre de l’equip directiu comenta que voldrien escollir el tipus de suport, que fos un suport més especialitzat.

- El centre té 6 alumnes NEE a 6è d’EI i 5 alumnes NEE a 1r d’EP.

- S’emplenen un total de 7 qüestionaris. 


Observació directa


-Tot i que el centre és nou, observam que hi ha moltes goteres, cubetes arreu, taules i cadires banyades i humitats. Es diu que s’han presentat molts informes a l’Administració i aquesta no ha posat remei a les deficiències. La inspecció s'ha fet a les classes corresponents al 4 grups que figuraven a la denúncia. En tots els casos, l'actuació ha estat amb alumnes dins l'aula.

- Hem observat:

  • 2 grups de 1r de primària amb 27 alumnes (havien arribat a ser 28) i 28 alumnes respectivament
  • 2 grups de 6è d'Infantil amb 28 alumnes cada un

- La tècnica pren mides i en alguns casos constata que hi ha massa poc espai entre la pissarra i les taules, com, per exemple, 40 centímetres.

- Qualque tutora ens assegura que no té suport dins l'aula, però sí desdoblaments en matèries concretes.

- Observam alguna aula clarament massa petita.

- En algun cas la tutora ens assegura que les humitats, ben visibles, li han ocasionat problemes de salut.

Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.