Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 2 de juny de 2017

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Tresorer Cladera i al CEIP Porta des Moll


Ahir delegats d'UOB Ensenyament varen fer d'observadors a la inspecció realitzada al CEIP Tresorer Cladera de Sa Pobla i al CEIP Porta des Moll d'Alcúdia. La responsable d'aquesta intervenció va ser una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. L'objectiu era de realitzar l'avaluació psicosocial dels docents respecte d'un requeriment de la Direcció General d'Inspecció de Treball a partir de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.


CEIP Tresorer Cladera


La directora rebé la tècnica i la delegada d'UOB Ensenyament. A continuació explicà un poc les característiques generals de l'escola. La cap d'estudis també va col·laborar a facilitar la visita donant dades diverses i acompanyant en part durant l'observació. L'escola és d'una línia i compta amb 234 alumnes, dels quals n'hi ha uns 78 de NESE i uns 22 de NEE.


Recollida de dades

- Reunió a la classe d'anglès amb els mestres implicats en els grups amb ràtios il·legals, dels sis que consten a la denúncia i un més de 5è d'Infantil, que també les hi té. En total varen ser 12 mestres, entre tutors, especialistes, mestres del projecte Filosofia 3/18.

- La directora va fer la presentacions i a continuació la tècnica explica el sentit de la inspecció, repartí els qüestionaris i donà les orientacions per emplenar-lo. S'expressà en aquest sentit:
 • Voluntarietat de respondre'l
 • Caràcter anònim
 • Referència a la vivència concreta a l'aula i al centre 
 • Invitació de fer constar observacions relacionades amb qualsevol tema que afecti el docent
 • Disponibilitat d'adreçar-se al SPRL per altres mitjans en qualsevol moment, per telèfon, correu electrònic o presencialment

- Els mestres contestaren i lliuraren  el qüestionari.

- Els docents compatiren algunes informacions i impressions:
 • Hi ha especialistes que no tenen cap suport, amb grups amb ràtios elevades.
 • Sa Pobla necessita una escola nova.

Observació

En visitar les classes, algunes eren plenes, d'altres buides. S'observaren totes les aules corresponents als grups que constaven a la denúncia, més 1 grup de 5è d'infantil.

 • 1 grup de 6è de Primària amb 28 alumnes
 • 1 grup de 4t de Primària amb 30 alumnes
 • 1 grup de 2n de Primària amb 29 alumnes
 • 1 grup de 1r de Primària amb 31 alumnes
 • 1 grup de 6è d'Infantil amb 30 alumnes
 • 1 grup de 5è d'Infantil amb 27 alumnes


Constatàrem

Hi ha aules prou grans, però també n'hi ha d'altres on els passos entre cadires no superen els 40 cm (la distància mínima normativa ha de ser de 80 cm). 
En algun espai per fer suport o desdoblament no hi ha arriba gairebé llum natural, les finestres donen a l'exterior, però a menys d'1 m. de distancià s'alça una paret.
El pati és més aviat petit, per la qual cosa els nins tenen l'esplai en tres tongades. No hi caben tots en un pic.


CEIP Porta des Moll


El director rebé la representant del SPRL i la delegada d'UOB Ensenyament, facilità les dades que se li demanaren i l'actuació, en general. El CEIP Porta des Moll té dues línies i està organitzat en dos edificis independents, situats a una certa distància un de l'altre. Al més antic hi ha les aules de Primària i al més modern les d'Infantil. Ens mostraren tot l'edifici d'Infantil


Observació

- Es va fer primer a les aules de Primària i en algunes hi havia alumnes. Les aules d'Infantil eren buides.
 • 2 grups de Primària amb 28 i 30 alumnes  (el primer en va arribar a tenir 30).
 • 2 grups de 4t de Primària amb 28 i 29 alumnes (el primer en va arribar a tenir 31) .
 • 2 grups de 5è d'Infantil amb 30 i 28 alumnes 
 • 2 grups de 4t d'Infantil amb 26 i 24 alumnes
 • 2 grups de 6è d'Infantil amb 27 i 25 alumnes

- La tècnica prengué mides i s'interessà pels suports i desdoblaments.

- Es va poder constatar que els problemes més rellevants d'espai es troben a Primària. Tanmateix vàrem veure un lloc destinat a suport sense les mínimes condicions d'espai ni de ventilació a l'edifici d'Infantil.

- A Infantil ha fet importants canvis metodològics principalment per atendre les ràtios abusives. Tres cop a la setmana fan ambients oberts i els alumnes poden circular lliurement per tots els espais.

- En algunes aules d'Infantil  hi ha més poques cadires que alumnes (17, 18, per exemple)

- Aquesta organització també, entre d'altres, va encaminada a pal·liar els efectes de les ràtios excessives, amb menys taules i cadires es guanya espai.

- A qualque classe els espais entre cadires no superen els 35 cm.


Comentaris puntuals recollits en el sentit que

- S'han de davallar les ràtios com sigui.

- L'estrés provoca contractures a l'esquena.

- És una bogeria.

- Hi ha moltes hores

- Els penjadors no aguanten el pes i posam les motxilles allà on podem.


Recollida de dades

- Reunió a una aula amb la majoria els docents que intervenen en els grups observats.

- Es va desenvolupar de la mateixa forma que al CEIP Tresorer Cladera.
 
- 18 mestres emplenaren i lliuraren  el qüestionari.


Queda pendent només una inspecció. Es tracta de la del CEIP Miquel Duran i Saurina d'Inca, que està prevista per al 5 de juny.

Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals

AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.