Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 20 de juny de 2017

Instam a requerir a Funció Pública l'inici immediat de la revisió del Fons SocialFunció Pública continua ajornant la revisió del decret 128/2002! Van rebre la petició de Personal Docent el mes de gener, ja fa mig any, i de llavors ençà només sabem que el grup de treball que es va crear devers l'abril, amb manca total d'informació pública, per cert, i que s'havia de reunir cada quinze dies, no s'ha tornat a convocar. A la comissió de divendres passat, 16 de juny, els representants des d'UOB vam instar la Conselleria a requerir a Funció Pública l'inici immediat de la revisió.

Per altra banda es van aprovar deu bestretes ordinàries, set extraordinàries, una ajuda per a l'atenció de la discapacitat, 33 ajudes per als fills menors de 18 anys (4 denegades perquè ja la cobraven) i 60 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (18 denegades). Es van denegar quatre ajudes per despeses d'assistència sanitària per estar cobertes per MUFACE.

Els representants de l'Administració aconsellen que els ajuts es demanin amb temps, perquè la majoria arriben l'abril, moltes vegades amb manca de documentació, i endarrereixen tot el procés.

Continuen retallades les ajudes per a orfandat i viduïtat.