Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 2 de juny de 2017

Llistes provisionals d'admesos i exclosos a borses d'interins curs 17-18
LLISTES PROVISIONALS

TERMINI DE RECLAMACIONS
  • Segons el punt 7 de l'annex 1 de la convocatòria de borses per al curs 2017-18: s'estableix un termini de 7 dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es publiquin les llistes provisionals, és a dir, fins al 9/6/17 
  • Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment durant el termini per apuntar-se a borses, no es poden al·legar o acreditar dins el termini de reclamacions

TERMINIS EXCEPCIONALS PER A ESMENAR DETERMINADES CAUSES D'EXCLUSIÓ Segons el punt 15 de l'annex 1 de la convocatòria de borses:
  • Els coneixements de català i la formació pedagògica i didàctica, es podran acreditar a partir del dia següent de la publicació de les llistes definitives d'adjudicacions de l'estiu del 2017 i fins al dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2018-19

TRÀMIT TELEMÀTIC DE SUBSTITUCIONS
  • El darrer tràmit de substitucions del darrer trimestre del curs 2016-17 es realitzarà entre el 2 i el 5 de juny 
  • Accediu-hi, com sempre, des del Portal del Docent Interí