Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 8 de juny de 2017

L'obligació d'oferir les proves en castellà imposada pel rector Huguet incompleix la resolució del conseller MarchCOMUNICAT DE PREMSA

L'obligació d'oferir les proves en castellà imposada pel rector Huguet incompleix la resolució del conseller March de 15 de febrer (BOIB de 18 de febrer), on consten les instruccions d'enguany per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat.

Segons l'apartat 12.2 d'aquesta resolució, "Pel que fa als enunciats i protocols de la resta dels exàmens, aquests es poden presentar exclusivament en llengua catalana, tot i que s’ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i literatura II o l’examen de llengua catalana" (vegeu al final d'aquesta nota l'apartat complet "12. Llengües per a la realització dels exàmens").


Des d'UOB exigim el compliment d'aquesta resolució i la rectificació immediata de les instruccions que s'han donat als correctors, i acusam el rector Huguet de posar-se a les ordres de l'extrema dreta espanyola i crear un problema on abans no n'hi havia.

Per altra banda volem cridar l'atenció sobre el fet que durant la present legislatura s'ha passat d'un 81,1% d'exàmens de selectivitat presentats en català l'any 2015 a un 78,9% el 2016 (1) una davallada que constata el poc interès de l'actual Govern per promoure la llengua pròpia de les Balears als centres educatius. Més sagnant encara és que durant el mandat de Bauzà, en canvi, l'ús del català va pujar del 78,8% de 2011 al 82,6% de 2014. Cal recordar que el curs 2013-14 va ser el de la vaga indefinida, la manifestació més multitudinària de la història de les Balears o la vaga de fam contra les agressions a la nostra llengua per part del PP de Bauzà.

És evident que la imposició del rector Huguet, producte de les pressions del partit franquista Ciudadanos, i contrària tant a les disposicions de la Conselleria com als criteris més elementals de promoció i dignificació de la nostra llengua, no ajudarà en res en rectificar aquesta davallada sinó tot el contrari, motiu de més per reclamar la seva retirada.

Palma, 7 de juny de 2017

NOTA ADJUNTA:

12. Llengües per a la realització dels exàmens

12.1.Els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de llengua castellana i literatura II, llengua catalana i literatura II i primera llengua estrangera II de la PBAU, així com llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera de les proves per als més grans de 25 i 45 anys es redactaran exclusivament en la llengua corresponent, i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.

12.2.Pel que fa als enunciats i protocols de la resta dels exàmens, aquests es poden presentar exclusivament en llengua catalana, tot i que s’ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i literatura II o l’examen de llengua catalana.

12.3.Per respondre els exàmens es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret dels casos a què fa referència l’apartat primer d’aquest article.