Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 22 de juny de 2017

Tornem-hi amb les "excedències trimestrals"!


Com que la Conselleria continua donant instruccions verbals de reincorporar-se a principis de trimestre a les excedències per raons de guarda legal, hem presentat un altre requeriment perquè se'ns informi de quina normativa apliquen i, en cas que aquesta no existeixi, que es deixi de donar instruccions errònies als docents afectats.

Mentrestant, vos recomanam que demaneu la instrucció per escrit, signada i amb indicació de la normativa en què es basen.

El 4 d'abril ja vam demanar a Personal Docent quina normativa aplicaven tant per als permisos de reducció horària com per a les excedències, i només ens van contestar pel que fa als permisos remetent-se a l'"Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual es ratifica l'acord de Mesa Sectorial d'Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent." Aquest Acord estableix les reduccions horàries per trimestres però no ho aplica a les excedències.