Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 7 de juny de 2017

UOB adverteix que el límit de tres anys dels pressuposts generals continua perjudicant els interins


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, adverteix que l'esmena de l'article 19 del projecte dels pressuposts generals de l'Estat, pactada entre PP i PSOE, continua impedint la contractació més de tres anys a la gran majoria dels docents interins de les Balears.

Segons l'esmena publicada al Butlletí del congrés de diputats de 29 de maig 2017, el límit de tres anys d'encadenament de contractes s'aplicarà "salvo los efectuados en una plaza vacante en tanto la misma se cubre con cargo a oferta de empleo público o en situación transitoria de titulares con reserva de puesto o con jornada reducida". Aquesta excepció no cobreix la immensa majoria dels 4.000 docents d'Educació que no ocupen places vacants de l'oferta pública d'ocupació o fan substitucions, sinó que són contractats per la necessitat d'atendre grups d'alumnes.

Aquestes places afectades s'han acumulat al llarg del temps perquè el PP de Bauzá no va aprovar cap oferta pública d'ocupació, requisit per convocar les oposicions corresponents. Com a conseqüència les Balears són l'única comunitat autònoma que no ha convocat oposicions durant els darrers sis anys. La darrera oferta pública d'ocupació aprovada correspon a 2014, amb 83 places que formen part de les oposicions d'enguany juntament amb les 174 de 2015, mentre que les dels anys anteriors s'han amortitzat per haver transcorregut més de tres anys.

L'apartat u de l'article 19, per altra banda, manté el límit del 100% de la taxa de reposició, que si es perllonga en els pressuposts de 2018 i següents farà impossible treure a oposicions d'Educació les 900 places anuals que ha promès fa poc el Govern balear. Les places s'haurien d'ajustar a les vacants produïdes l'any anterior que s'aprovin com a oferta pública d'ocupació, que a les Balears solen ser al voltant de 200.

El manteniment de la taxa de reposició ratifica el "Acuerdo para la mejora del empleo público", signat el 29 de març de 2017 pel ministre Montoro i els sindicats UGT, CCOO i CSI-F, que també es compromet, de forma contradictòria, a "reducir, a lo largo de los próximos tres años, y en un máximo de un 90%, las plazas ocupadas de forma temporal".

Des d'UOB tornam a reclamar la retirada de l'article 19 del projecte dels pressuposts generals de l'Estat, o en tot cas que se n'exceptuï la seva aplicació a sectors públics vitals com Educació i Sanitat, de la mateixa manera que el projecte ja preveu per a "las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional".

També instam els senadors de les Balears: Francesc Antich Oliver (PSOE), José Ramón Bauzá (PP), Santiago Marí Torres (PP), Margarita Quetglas Quesada (Podemos), Miguel Ángel Ramis Socías (PP) i Catalina Soler Torres (PP), que s'oposin a l'article 19 durant la tramitació de les esmenes al Senat, i reclamam als senadors del PNB, Coalición Canaria i Nueva Canarias que rectifiquin el suport que van donar aquests partits al projecte de pressuposts al seu pas pel Congrés de Diputats i s'hi oposin igualment.


Palma, 6 de juny de 2017