Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 3 de juliol de 2017

PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALSTota la informació a:
Terminis per presentar sol·licituds:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:
  • Del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

b) Els funcionaris docents en pràctiques:
  • Del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte:
  • Del 28 al 31 de juliol, ambdós inclosos