Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 11 de juliol de 2017

UOB denuncia presses, improvisació i arbitrarietats a les oposicions

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denúncia que les oposicions a cossos docents s'han vist perjudicades per les presses que la Conselleria ha imposat als tribunals amb la intenció d'acabar l'adjudicació de places el més aviat possible. Està previst que els docents que aprovin les oposicions sol·licitin plaça el 23 i 24 de juliol, i després quedaria l'adjudicació de destí als interins.

La instrucció d'acabar el més aviat possible i una mal aplicada "sobirania" dels tribunals han ocasionat la majoria d'irregularitats denunciades. Per exemple, temps insuficient per acabar la prova pràctica, per altra banda sovint poc relacionada amb la realitat de les aules, enunciats incorrectes o confusos i sense indicar la puntuació, manca de criteris d'avaluació clars, negativa dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades, i en algun cas fins i tot l'incompliment del propi reglament, que estableix que els funcionaris que opositen a noves especialitats han de fer unes proves diferents i al marge de la resta. A tot això cal afegir la inseguretat que suposa haver de preparar, per normativa estatal, uns temaris obsolets de més de vint anys d'antiguitat.


Demanam també que es revisi el sistema de codi secret de la prova pràctica, que podria no garantir l'anonimat ni evitar, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres.

Pel que fa a l'exposició oral de la segona prova, de caràcter didàctic, els aspirants han quedat indefensos pel desconeixement dels criteris d'avaluació que aplicarien alguns tribunals.

Des d'UOB reclamam una mesa sectorial urgent per tractar totes aquestes incidències, tant per garantir els drets dels aspirants d'enguany com per evitar que les irregularitats es repeteixin en el futur.