Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 14 de juliol de 2017

UOB denuncia que la Conselleria continua sense aportar un diagnòstic real del català a les aulesCOMUNICAT DE PREMSA


Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació i Universitat encara no ha aportat el diagnòstic real del català a les aules que se li ve reclamant des del principi de legislatura. A la mesa tècnica de dilluns no es va passar cap estadística de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB, ni molt manco un estudi de camp per comprovar si s'hi fan realment.

Volem recordar que el 30 de març els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català seria un estudi real i no un simple buidatge del GESTIB, en resposta a una pregunta d'UOB.

L'informe que es va presentar tampoc no fa cap referència a temes cabdals com les zones amb necessitat d'intervenció urgent per l'incompliment sistemàtic i notori del Decret de Mínims, o a la manca de coordinació amb la UIB per preparar els futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament amb grups d'alumnes castellanoparlants.

Sí que recull, en canvi, que encara hi ha un 5% de centres amb projectes lingüístics que no respecten el Decret de mínims, fet absolutament intolerable quan s'acaben de complir vint anys de la seva entrada en vigor i molt simptomàtic de la deixadesa dels diferents governs autonòmics.

Per altra banda continuam també sense saber quins centres han sol·licitat permís per impartir en anglès les matèries Coneixement del medi a primària i Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària, que segons el Decret de mínims s'han de fer en català, ni quants de grups d'alumnes estan afectats per aquesta mesura.


Des d'UOB continuam reclamant transparència sobre l'ensenyament en català a les aules, així com un pla de xoc que doti els programes d'acolliment lingüístic amb una plaça docent de mitja jornada com a mínim, i el desdoblament de l'assignatura de català, tal com es fa ara amb l'anglès a un 69% dels centres educatius.

Palma, a 13 de juliol de 2017

dBaleares:
Última hora:

Diario de Mallorca: