Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 7 de setembre de 2017

Aquest curs hi haurà 16 barracons més, 122,5 en total


 Foto: CAIB

La nota de premsa de la Conselleria sobre les obres de l'estiu, que reproduïm més avall, reconeix al final que aquest curs hi haurà 16 barracons més i la xifra total s'enfilarà fins als 122,5 (recordem que a Extremadura no n'hi ha cap). Això suposarà 30 barracons més entre el curs passat i l'actual.

Diu també la nota que al final de la legislatura n'hauran llevat entre 60 i 80. Esperam que concretin quins i com, perquè el conseller Martí March va afirmar al Consell Escolar de 2 de març que a les Balears fan falta quinze centres mentre que el Pla d'infraestructures només preveu construir-ne tres dins el que queda de legislatura (Son Macià, IES Santa Maria i CEIP Sant Ferran).

Per altra banda, notícies com la dels 927 milions d'euros que Montoro llevarà a les Balears el 2018 per donar-los a altres autonomies no conviden a l'optimisme sinó tot el contrari. No ens cansarem de reclamar a la Conselleria d'Educació i al Govern balear que abandonin el discurs del cofoisme, ens expliquin quina és la crua realitat i plantin cara al maltracte fiscal a què ens sotmet el Govern espanyol. En aquesta reivindicació sí que trobaran a UOB i a la gran majoria de la població de les Balears.

Continuam desconeixent la situació dels 29 CEIP de Palma amb amiant detectats per l'Ajuntament i no reconeguts per l'IBISEC, que venim denunciant des de juliol de 2015.

Diario de Mallorca:


Nota de premsa de la Conselleria:

El curs 2017/18 comptarà amb 75 centres reformats per gairebé 12 milions d'euros

Darrera actualització: 06/09/2017

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del gerent de l’IBISEC, Miquel Coll, ha presentat avui el balanç de les obres que s’han fet aquest estiu a 75 centres educatius de les Balears. Des d’Educació s’ha destacat que és la primera vegada a les Illes que s’executen tantes obres d’aquesta complexitat i alta inversió durant els mesos d’estiu i per això s’ha valorat com a especialment positiu el bon funcionament de la immensa majoria d’actuacions que s’estan duent a terme.

Les obres han suposat una inversió de gairebé 12 milions (11.906.934,72 euros), ja que en una bona part es tracta d’intervencions importants de caràcter estructural que tenen a veure amb la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, rehabilitacions, ampliacions d’aules UECCO, reformes integrals o retirada de fibrociment, a més de l’inici de les obres de l’IES Santa Maria. En total, aquest estiu s’han fet obres a 46 centres de Mallorca, 18 de Menorca,10 d’Eivissa i 1 de Formentera.

La majoria de els obres tenen un termini d’execució de dos mesos, malgrat que n’hi ha una part que coincideixen amb període escolar. Això suposa que el 90% dels centres tendran acabades les obres en el termini previst. En els casos que coincideixen en període lectiu s’ha procurat que les obres més voluminoses o molestes es fessin a l’estiu o en hores que no hi ha alumnes als centres.

Entre totes les obres previstes hi ha tres incidències destacables: el retard en les obres del CEIP Santa Isabel, la modificació del projecte del CEIP Jafudà Cresques ¾les dues obres a Palma ¾ i la modificació del projecte del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, d’Alaior.

En el cas del CEIP Santa Isabel se n’està fent una reforma estructural que coincideix amb la reforma del pati del centre, la qual cosa implica el trasllat d’una part dels alumnes al CEIP Son Quint. Les obres del CEIP Jafudà Cresques han patit un retard derivat de la modificació del projecte original. Finalment, en el cas del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, una vegada iniciada l’obra s’ha descobert que la coberta està molt deteriorada i necessita una actuació major. Només el cas de Santa Isabel ha suposat el trasllat de l’alumnat; la resta d’alumnes continua als centres respectius.

Obres importants que permetran reduir les aules modulars

Des de l’inici de la legislatura s’ha incrementat any rere any la inversió en la millora de les infraestructures educatives, ja que s’ha passat dels 6.762.873 euros el 2015 als 21.487.830 euros el 2017. Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 i estan orientades a solucionar un dèficit històric que, combinat amb un nombre creixent d’alumnes, fa imprescindible actuacions importants a totes les illes.

Entre les novetats previstes per abans d’acabar l’any hi ha l’inici de les obres del nou IES Santa Maria, que ja han començat el procés, a més de la licitació de les obres de l’ampliació de l’IES Binissalem, del Conservatori de Palma, de l’IES Joan Ramis i Ramis (Maó) i de l’IES Puig de sa Font (Son Servera).

Aquestes obres, que suposen noves construccions i ampliacions importants, tindran un impacte directe en la reducció d’aules modulars. Es preveu que en acabar la legislatura s’hauran pogut eliminar entre 60 i 80 d’aquests espais.

Actualment hi ha 122,5 aules modulars a les Balears: 85,5 a Mallorca, 12 a Menorca, 17 a Eivissa i 8 a Formentera. En total, el curs 2017-2018 hi haurà 16 aules més que el curs passat: 15 a Mallorca i 2 a Eivissa, mentre que a Menorca se n’ha llevat una.