Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 5 de setembre de 2017

Madrid impedeix pujar l'1% el complement d'Acció social

 

Continuen les retallades!

Si disposau d'ajudes d'Acció social haureu vist que a la nòmina d'agost no ens han pujat l'1% per aquest concepte com a la resta de retribucions, a pesar que el Decret autonòmic 128/2002 especifica que les ajudes per a fills menors de 18 anys, estudis, discapacitat, etc, s'han d'incrementar anualment en el mateix percentatge. El motiu és que la Ley de presupuestos generales del Estado de 2017 prohibeix expressament l'increment a l'article 18.4:
  • "Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2017 respecto a los del año 2016."
Una mostra més de la manca d'autonomia real del Govern balear, i de la necessitat de poder administrar aquí els imposts que es generen a les nostres Illes!