Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 19 de setembre de 2017

Més motius per exigir l'actualització i equiparació del Fons social!A la relació de motius per no ajornar més l'actualització i equiparació dels decrets del Fons social, que vam explicar fa uns dies, encara se n'hi poden afegir un parell més:

1) L'ajuda per estudis es pot concedir als treballador no docents de Funció Pública en cas de repetir curs, si no l'han cobrada el curs suspès, però no als docents:
  • El decret de Funció Pública estableix com a requisit "No haver percebut ajuda per al mateix curs l’any anterior. La repetició de curs o assignatura no dóna dret a cap nova ajuda."
  • El decret dels docents, emperò, afegeix: "(...) En aquest sentit, no es pot sol·licitar ajuda de matrícula per les assignatures ja cursades, i no aprovades, anteriorment",

2) Els alumnes d'altes capacitats que acaben el batxillerat amb 17 anys no poden sol·licitar ajudes per raó d'estudis (llibres), perquè han de tenir 18 anys en el moment de la sol·licitud. A més a més,
  • A Funció Pública s'han de tenir els 18 anys el mes de juny.
  • En el cas dels docents s'han de tenir a 30 d'abril.

Segons se'ns va dir a la darrera reunió de la comissió de Fons social, que va tenir lloc dijous passat, 14 de setembre, la revisió dels decrets es ve reclamant com a mínim des de 2004, fa tretze anys! Ens demanam com és possible que els sindicats de la mesa general de Funció Pública no hagin pressionat més l'Administració i hagin deixat tirats els docents tots aquests anys.

Els representants d'UOB vam tornar a demanar a la Conselleria que requereixi a Funció Pública la reactivació de la comissió per a la revisió dels decrets, que l'únic que ha fet ha estat constituir-se el mes d'abril.

Pel que fa a la comissió, s'hi van aprovar:
  • 13 bestretes ordinàries (dues denegades per haver-ne sol·licitades també d'extraordinàries).
  • 8 bestretes extraordinàries.
  • 2 ajudes per atenció de la discapacitat.
  • 56 ajudes pera als fills menors de 18 anys (3 denegades per no trobar-se en servei actiu).
  • 370 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (59 denegades per motius diversos).
  • S'ha denegat una ajuda per despesa sanitària per no cobrir-la el Fons social.
Continuen retallades les ajudes d'orfandat i viduïtat.