Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 17 d’octubre de 2017

Anàlisi de les oposicions de 2017A la mesa sectorial d'avui dematí, que com hem explicat UOB ha abandonat degut als fets gravíssims que es produïren ahir amb l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, s'havia de fer una anàlisi de les oposicions de 2017 amb l'objectiu de millorar les de l'any que ve, que mantindran el model d'accés del reglament estatal vigent.

Per part d'UOB farem arribar per escrit a la Conselleria les següents aportacions, que hem recopilat a partir de les queixes, propostes i suggeriments que vam rebre dels opositors que es van posar en contacte amb nosaltres:

1) Previsió d'un temps suficient per acabar la prova pràctica.

2) Prova pràctica més relacionada amb la realitat de les aules.

3) Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació.

4) Criteris d'avaluació clars i publicats amb mesos d'antelació, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques.

5) Obligació dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades si l'opositor ho demana, amb l'examen davant.

6) Compliment del propi reglament (per exemple, els funcionaris que opositen a noves especialitats han de fer unes proves diferents i al marge de la resta).

7) Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l'anonimat ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres.

8) Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim).

9) Possibilitat de fer servir mitjans informàtics (ordinador, pantalla, etc.) per a les exposicions orals.

i 10) Que es concreti si a les Unitats Didàctiques han d’aparèixer a cadascuna els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables tal com apareixen al currículum, o bé es poden desglossar, reorganitzar, etc. a judici del participant.

Si teniu més propostes ens les podeu fer arribar.