Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 27 d’octubre de 2017

Convocatòria de borses d'interins 18/19: esborrany i MTE del 26 d'octubre


El primer esborrany de la propera convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19 es dugué ahir a Mesa Tècnica. Us passam un resum dels punts més importants que es tractaren.

El segon i darrer esborrany, que us farem arribar tot d'una que ens arribi, es durà a Mesa Sectorial la setmana que ve, probablement dijous 2/11/17.


CALENDARI
 • La principal novetat és que s'avança molt el termini per a apuntar-s'hi que, si no hi ha canvis durant la setmana que ve, s'obrirà 13/11/17 i es tancarà el 15/1/18 fet que suposa un avançament de cinc mesos respecte a les dates habituals. L'argument de la Conselleria per a tal canvi de calendari és el d'avançar feina per, durant el segon trimestre, poder centrar-se en la convocatòria d'oposicions del 2018.
 • Tot i aquest avançament, però, les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, no es publicaran fins a les dates habituals, és a dir, fins al maig o juny. La raó d'aquesta espera per a la publicació de llistes seria que la DG d'FP i Formació del Professorat duu cinc mesos de retard en la introducció dels cursos de formació presentats a registre pels interins I (aquells ja tutoritzats). Aquest retard, unit al fet que es computarà la formació presentada fins al 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses), fa que no es pugui baremar tot d'una un cop acabat el termini d'inscripció a borses. Qualsevol sol·licitud de reconeixement de cursos que es presenti a registre, s'ha de dirigir a la D.G. d'FP i Formació del Professorat.

INTERINS S
 •  Des de UOB vam tornar a demanar que s'apliqui tot el barem a tots els interins (siguin I o S) i que a més es computi l'antiguitat a llistes, demandes que, a més de la borsa única, duim fent des del març de 2015 pels acords presos i reiterats en assemblea.
 • Cal recordar també que a les Meses dels dies 3, 11 i 22/3/16, la Conselleria afirmà que al curs 2018-19 tothom seria baremat cosa que de moment no es duia a terme per falta de recursos i problemes informàtics i que no era suficient que als interins S només se'ls baremàs la nota d'expedient acadèmic. A la MSE del 31/3/16, la Conselleria reiterà la possibilitat de baremar els interins S al curs 18-19. A les Meses dels dies 13 i 16/2/17, Personal Docent tornà a dir que el 2018-19 se cercaria una solució per al barem dels interins S.
 • A dia d'avui i esborrany en mà, la proposta de la Conselleria per als interins S és baremar-los tots els camps manco el de la formació permanent. És a dir, per al curs 2018-19, es baremaria als interins S els apartats de: experiència docent, expedient acadèmic, doctorats i premis extraordinaris, altres titulacions universitàries, titulacions d'ensenyaments de règim especial (EOI i Conservatori) i titulacions de català.
 • L'argument de la D.G. de Personal Docent per deixar de baremar la formació permanent als interins S és que la D.G. d'FP i Formació del Professorat al·lega no disposar de recursos per a introduir dins el sistema informàtic la formació permanent dels interins S abans que es publiquin les llistes dels admesos a les borses del curs 2018-19, tasca que potser podria estar acabada de cara a baremar-se al curs 2019-20.

LLISTA ÚNICA I ORDRE D'ADJUDICACIÓ
 •  Com també feim des del març del 2016, tornàrem a demanar que la borsa d'interins no es fragmenti en cossos sinó que s'organitzi com a una única borsa i que en les adjudicacions es respecti l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot accedir independentment del cos al que pertanyi cada plaça.
 • Pel que fa a la borsa única, la Conselleria rebutja aquesta possibilitat mentre no hi hagi consens entre els diferents sindicats en aquesta demanda.
 • Quant a l'ordre d'adjudicació de les places, la Conselleria presenta dues possibilitats entre les quals s'haurà de decidir la setmana que ve:
 1. Continuar com fins ara adjudicant un cos rere l'altre: primer s'adjudiquen totes les places d'Infantil i Primària, després les de Secundària, en tercer lloc les places d'FP i finalment les de Règim especial (EOI, música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny)
 2. Fer dos blocs d'adjudicacions: en primer lloc s'adjudicarien simultàniament les places d'Infantil, Primària, Secundària i FP permetent respectar l'ordre de preferència en què cada interí les seleccionàs. A continuació, s'adjudicarien les places d'EOI, les de professors de música i arts escèniques, les de professors d'arts plàstiques i disseny i les de mestres de taller respectant també l'ordre de preferència entre aquestes.

REQUISITS TÈCNICS ESPECIALISTES FP
 • L'excepcionalitat que permet ocupar places d'FP a tècnics especialistes sense titulació universitària continua igual: no s'han acceptat les nostres reivindicacions en defensa d'aquest col·lectiu al qual només li queden quatre anys per a poder continuar impartint si no es treuen un grau que aparegui a l'Annex IV

Continuarem informant.