Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 30 d’octubre de 2017

El pressupost educatiu no arribarà als mil milionsEls Projecte de pressuposts de la CAIB per a 2018 preveu 935,01 milions d'euros per a Educació, encara lluny dels més de mil milions que fa temps que reclama la comunitat educativa.

Si bé aquesta quantitat representa 52,43 milions més que el 2017, només és el 18,66 % d'un total de 5.008,81 milions, mentre que els 882,58 milions de 2017 eren el 18,91%. És a dir que percentualment hi ha una rebaixa i es continua sense complir l'Acord de governabilitat, que es comprometia a la “Recuperació dels pressuposts d'Educació i increment progressiu durant la  legislatura”, perquè els 759 milions de 2011, descomptada la seixantena de milions que aleshores anaven a Cultura, Política lingüística i Joventut, suposaven el 22,42% del pressupost total.

Per altra banda els 935,01 milions suposarien un 3,06% del PIB previst per a 2018 (*), també lluny, una vegada més, del 5% al qual s'havia compromès a arribar el PSOE de forma progressiva al seu programa electoral.

Del total de 5.008,81 milions dels pressuposts, 922,27 milions aniran a pagar deute. Recordem que l'Estat espanyol, segons el Govern balear, ens deu 5.000 milions degut al sistema de finançament, que l'Estat ha reconegut que es queda el 48% dels nostres imposts, uns 3.500 milions anuals, i que aquest mateix Estat en reclama més de 6.000 milions que ens ha deixat a través del FLA.


(*) PIB segons les previsions del Projecte de pressuposts (pàg. 4):
  • PIB 2016 (definitiu): 28.460.988.000 euros
  • PIB 2017 (previsió +3,8%): 29.542.505.544 euros
  • PIB 2018 (previsió +3,5%): 30.576.493.238 euros