Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 11 d’octubre de 2017

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat en mesa sectorialAvui dematí la mesa sectorial d'Educació ha aprovat l'esborrany de Decret de creació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al personal docent. Durant la reunió s'ha lliurat als representants sindicals la previsió econòmica del servei.

Es confirma que el Servei es limitarà al personal docent, tant funcionari com laboral, i que el personal no docent continuarà depenent del Servei de Prevenció de l'àmbit general de la CAIB. El motiu és el volum de personal a atendre, perquè als 12.500 docents que hi ha aproximadament se n'hi haurien d'afegir uns 4.500 entre administratius, ordenances, ATE, etc.

La dotació, com es pot veure a la previsió econòmica, consistirà finalment en 19 professionals, distribuïts de la següent manera:
  • 1 cap de servei.
  • 6 metges especialistes.
  • 6 tècnics superior en seguretat i higiene i en ergonomia i psicosociologia aplicada.
  • 6 infermers de treball.
Per sectors quedaran repartits així:
  • Palma: 1 cap de servei, 2 metges, 2 infermers, 2 tècnics.
  • A cada delegació (Inca, Manacor, Menorca i Eivissa: 1 metge, 1 infermer, 1 tècnic.

S'estableix un període transitori no inferior a un o dos anys per dotar el servei amb personal definitiu, durant el qual es recorrerà a la contractació d'un servei de prevenció aliè (vegeu dues darreres pàgines de la previsió econòmica).

Des d'UOB hem demanat, i s'ha aprovat, que l'assessorament sobre mesures preventives prevista per als directors (article 4.1.c) es faci extensiva als coordinadors de riscos dels instituts de secundària. També hem demanat que es faci una tasca de difusió i divulgació entre els docents de les competències del Servei i del Pla de prevenció que s'elaborarà.

Encara no s'ha decidit la ubicació física del les Unitats Bàsiques del Servei de Prevenció. Queda pendent del desplegament de les funcions del Servei la planificació i execució de la formació per als docents, que s'acordarà dins els Comitès Intercentres de Seguretat i Salut.

Com ja vam explicar, l'esborrany ara passarà pels comitès intercentres, la Comissió Paritària de Funció Pública i el Consell Consultiu abans de l'aprovació definitiva. Els representants de Personal Docent han atribuït a la manca de personal el retard en l'elaboració del Decret.