Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 24 d’octubre de 2017

Aprovat el programa de reforç de 4t d'ESO


Avui dematí s'ha aprovat en mesa sectorial el Programa de Reforç de l'Aprenentatge per a Quart d'ESO (PRAQ). Com ja vam informar, el programa està pensat per a l'alumnat procedent de PMAR però també hi tenen cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d'ESO que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien (apartat 5.3). Els alumnes tindran un grup de referència i es desdoblaran les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres disposaran de 12 hores addicionals de quota, més aquelles que puguin aportar els recursos del centre. El mínim de 10 alumnes i màxim de 15 podran ser superats amb l'autorització d'Inspecció.

L'esborrany no experimentarà gaires canvis, llevat dels següents a sol·licitud d'Inspecció educativa, segons hem pres nota durant la mesa:

- S'afegirà al punt 4. Condicions d'accés de l'alumnat, apartat 3, una possibilitat més:
  • "e) Alumnat que va accedir per la via d'incorporació tardana al sistema educatiu i es va matricular al curs inferior al que li correspondria per edat."
Al punt 5. Configuració i estructura del programa, apartat 1, s'hi afegirà la frase següent (la destacam en negreta):
  • El PRAQ es desenvoluparà, quant a criteris pedagògics, metodologia, programació didàctica, organització de recursos i criteris i procediments d’avaluació, de manera que contribueixi al desenvolupament de les competències clau i a la consecució dels objectius de l’etapa de forma activa, afavorint la integració de matèries en àmbits, el treball globalitzat, la resolució de problemes i el treball per projectes.
La Conselleria calcula que suposarà la dotació de 40 docents més. Tots els sindicats hem coincidit en assenyalar que l'assignació de 12 hores és insufucient.

Per part d'UOB hem fet constar que la implantació d'aquest programa és la demostració del fracàs anunciat del PMAR i la LOMCE. Hem reclamat una vegada més una major inversió per reduir ràtios i contractar més docents per combatre el fracàs escolar, i hem advertit que en el cas de les Balears les dificultats d'aprenentatge van lligades molt sovint a l'alumnat nouvingut, mentre la Conselleria continua sense adjudicar a la quota els docents del PALIC. Hem tornat a demanar que es doti els centres amb alumnat nouvingut amb un docent a mitja jornada com a mínim.

Segons ha dit el director general de Planificació a preguntes nostres, a finals de setembre s'havien matriculat 2.132 alumnes nous i ara la xifra davallaria amb una mitjana de 10 diaris. El balanç final del curs passat va ser d'uns 1.500 alumnes, 400 d'ells matriculats a FP.