Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 5 d’octubre de 2017

Salut laboral: 155 accidents el primer semestre d'enguanyAhir dematí va tenir lloc la reunió ordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals a la Direcció General de Funció Pública (Es Pinaret), on es va aprovar l'Informe de sinistralitat laboral del primer semestre de 2017. Com podreu veure a la pàgina 29 la majoria dels accidents corresponen a la Conselleria d'Educació i Universitat (155, un 67,7% del total), però cal tenir en compte que els docents som un 77% del treballadors públics atesos pel Servei de Prevenció.

S'acordà comprovar si la major incidència de sinistralitat en les dones es deu també al percentatge que els correspon o hi ha altres factors.

Es tractà el problema de l'absentisme a la formació inicial obligatòria en prevenció de riscos laborals, dirigida als treballadors de nova incorporació o que es traslladen a destins amb altres característiques. En resposta a UOB, el director general de Funció Pública va dir que en el cas dels docents aquesta formació no es fa per l'elevat nombre de treballadors. Caldrà plantejar-se si s'hauria de reivindicar, a part de les xerrades que el Servei de Prevenció ja fa als claustres dels centres on du a terme les avaluacions de riscos.

També s'aprovaren quatre expedients de dictàmens mèdics que s'han resolt a satisfacció de les dues parts.