Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 24 de novembre de 2017

EL CEIB defensa la comunitat educativa davant les acusacions d'adoctrinament
Al plenari del passat 22 de novembre, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) aprovà la resolució que us reproduïm a continuació i que també podeu trobar al blog del CEIB:

RESOLUCIÓ SOBRE EL POSICIONAMENT DEL CEIB DAVANT LA CAMPANYA DE DESPRESTIGI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
   
El Plenari del CEIB vol manifestar la seva defensa de la contribució a la cohesió social de les associacions de pares i mares d'alumnes i de la professionalitat dels seus docents al si dels centres docents.
Denunciam i rebutjam la campanya de desprestigi plena de calúmnies i difamacions efectuades des de determinats sectors polítics cap a la comunitat educativa, impròpia de partits democràtics.
El nostre sistema educatiu s'ha dotat dels mecanismes que garanteixen els valors i els drets democràtics. L'atac que patim és també un atac a aquests valors i llibertats que protegim i en les que educam segons ens marquen les normatives educatives.
Finalment volem denunciar que aquesta estratègia de desprestigi és una pèssima praxi política que no es mereix cap component del nostre sistema educatiu, especialment els alumnes i les seves famílies.