Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 27 de novembre de 2017

Esborrany de reglament d'oposicionsA la mesa d'educació estatal del passat 23 de novembre es va lliurar l'esborrany de modificació del decret 276/2007, que podeu veure AQUÍ.

En resum el Ministerio proposa:

- Ponderació de la puntuació: 60% fase oposició i 40% fase de concurs.

- Nombre de temes per elegir segons l'especialitat:
  • Fins a 25 temes: a elegir entre tres.
  • De 26 a 50 temes: a elegir entre quatre. 
  • Més de 50: a elegir entre cinc.
- Puntuació màxima dels tres blocs de la baremació:
  • Experiència prèvia: màxim 7 punts.
  • Formació acadèmica: màxim 5 punts.
  • Altres mèrits: màxim 2 punts.
- Puntuació màxima dels mèrits: 10 punts.

- Experiència docent prèvia: es comptaran màxim 10 anys, cadascun dels quals es valorarà només en un dels següents subapartats:
  • Per cada any a especialitats del cos al que s'opta, en centres públics: 0,700 punts.
  • Per cada any a especialitats d'altres cossos, en centres públics: 0,350 punts
  • Per cada any a especialitats del mateix nivell educatiu, en altres centres: 0,150 punts.
  • Per cada any a especialitats d'altres nivells educatius, en altres centres: 0,150 punts.
- Les convocatòries establiran les puntuacions corresponents a cada mes/fracció d'any.

La intenció de Madrid és aplicar aquestes modificacions a les oposicions de 2018. A la mesa també es va aportar l'esborrany de nous temaris, que es deixarien per als anys posteriors.

Des d'UOB reclamam plenes competències en educació, que haurien d'incloure poder decidir a les Balears un model d'accés a cossos docents adequat a les nostres circumstàncies (per exemple els sis anys que hem passat sense oposicions i el 35-40% d'interins), en lloc dels reglaments que ens imposen des de Madrid.