Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 24 de novembre de 2017

Martí March presentà al CEIB els pressuposts d'educació per al 2018
El Conseller acudí al plenari del Consell Escolar de les IB del 22 de novembre per a presentar el projecte de pressupost de la CAIB per al 2018 destinat a educació.

En aquests moments, el projecte de pressuposts de la comunitat ha superar la fase de les esmenes a la totalitat i continua el seu tràmit al Parlament.

March va dir que s'ha eliminat el dèficit històric que hi havia als pressuposts d'educació i que això s'ha aconseguit malgrat el model de finançament de Montoro, que aquests seran els pressuposts d'educació més elevats que ha tengut mai la CAIB i que s'està aplicant l'Acord de governabilitat "de manera perfecta".
La realitat però, és que el percentatge del pressupost de les Illes destinat a educació va baixant cada any respecte del total de la comunitat.

Si partim del 22,42% que suposava la partida educativa sobre el pressupost total autonòmic del 2011, arribam a un 18,66% per al 2018, havent passat pel 18,91% del 2017, el 19,4% del 2016 i el 19,8% del 2015.

Malgrat aquesta davallada percentual, March fa una lectura positiva dient que els pressuposts educatius augmentaran en un 5,9% respecte a enguany cosa que suposarà un 3,02% del PIB. Ara bé, no fa esment al fet que les mitjanes europees en aquest sentit volten el 5,9% i que la mitjana estatal se situa prop del 4,3%.

Recordant les reiterades peticions de la comunitat educativa per aconseguir un pressupost educatiu de més de 1.000 milions, petició sobre la qual el CEIB aprovà una nova resolució al mateix plenari, , el Conseller afirmà que aquesta és una xifra simbòlica ja que els 935.008.458 euros previstos per al 2018 donen resposta a les necessitats del nostre sistema educatiu.
Afirmació, aquesta, que ens sembla com a mínim agosarada si per cobrir necessitats s'entén per exemple que:
Tot i el rosari de mancances que arrossegam i que March resumeix en què és necessari millorar l'estructura administrativa, el conseller insisteix un any mes en què la Conselleria d'Educació ha deixat demostrada l'eficiència en la gestió i execució dels pressuposts i que, per tant, els que presenten per al 2018 són uns pressuposts de continuïtat basats, segons va dir, en un full de ruta clar sense directrius polítiques sinó exclusivament pedagògiques per a millorar progressivament el sistema educatiu de les Illes.

Des d'UOB insistim una vegada més que no és amb triomfalismes ni tampoc amb fatalismes com es resoldran les deficiències de l'educació pública, sinó amb una inversió major als pressuposts i una defensa a ultrança d'un finançament just davant Madrid.