Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 22 de novembre de 2017

Nous supòsits d'hores extra

 

A la mesa d'ahir dematí també es va tractar dins l'ordre del dia una ampliació de supòsits del complement de productivitat i gratificacions al personal docent, amb la presència dels directors generals d'Innovació i de Formació del Professorat i FP.

Els nous supòsits seran els següents:

"7. Les activitats de reforç i suport educatiu a l’alumnat en el marc del Programa d’Acompanyament Escolar en Centres Educatius."

És l'equivalent a l'antic PROA, es farà els horabaixes com a activitat extraescolar i s'adreça a CEIP i IES amb necessitats de reforç educatiu. Es prioritzaran els alumnes de PALIC. També s'aplicarà a cursos d'anglès, alemany, etc., per a cicles de FP que no treballen les llengües estrangeres al currículum, i per als que fan formació en centres de treball a l'estranger. Es farà la convocatòria als centres educatius afectats. Sol·licituds partir de gener. Es disposa d'una partida econòmica del MEC.

"8. La participació en programes de difusió i promoció de la formació professional en el marc dels projectes que s’aprovin amb aquesta finalitat."

Es tracta de fer xerrades als centres, dissenyades i coordinades pel Punt d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP). Sol·licituds a partir de gener. Es disposa d'una partida econòmica del MEC.

"9. La revisió de la documentació acreditativa de la realització de cursos i l’adequació a la normativa aplicable a l’efecte de la seva introducció en el Registre general d’activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears, en situacions conjunturals i extraordinàries d’augment de càrrega de treball."

Suposa la contractació de docents per dur a terme tasques de registre de formació permanent, principalment de cara al volum de feina que suposarà la futura baremació d'aquest apartat als interins S i la documentació que presentaran pel febrer uns 8.000 aspirants a opositors. Per als interins S es preveu fer un arxiu paral·lel al Portal del Personal i s'obrirà un període d'inscripció. Ja s'ha oferit aquestes hores extra al personal administratiu CAIB i ara s'ampliarà als docents.

Des d'UOB demanam que els criteris de selecció dels aspirants passin per mesa sectorial.

Dins el torn obert de paraules vam insistir que s'ampliï l'oferta formativa de la Conselleria. La directora general de Formació del Professorat va al·legar que no hi ha assessors del CEP suficients i que prioritzen la formació en centres., Un cop més, per tant, ens veim perjudicats per la manca de finançament estatal i un pressupost educatiu insuficient.