Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 6 de novembre de 2017

UOB denuncia la Conselleria per incomplir el dictamen de Riscos LaboralsCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha denunciat la Conselleria d'Educació a Inspecció de Treball per incomplir les indicacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que l'insta a "augmentar el nombre de docents d'acord amb les ràtios i amb l'especial dificultat de l'alumnat NESE", "en un termini no superior a diversos mesos", a les 13 escoles públiques denunciades el passat 28 de març.

Aquest curs la Conselleria continua assignant docents de suport a mitja jornada als centres amb ràtios d'aula que superen els límits legals, una mesura que ja es va demostrar insuficient el curs passat, tal com queda reflectit a l'informe del Servei de Prevenció, perquè els suports no arriben a tots els grups ni a totes les matèries, ni solucionen la manca d'espai a les aules.

Cal recordar que l'informe recull una "queixa majoritària respecte a l'espai físic" i constata que als 13 centres hi ha 21 aules en total que no compleixen la superfície mínima legal per alumne (2 m2 a 2n cicle d'infantil i 1,5 m2 a primària). Els tècnics insten a "fer un estudi per adequar el nombre d'alumnes a l'espai necessari", "en qüestió de diverses setmanes", i no ens consta que s'hagi duit a terme d'ençà que el Servei de Prevenció va lliurar l'informe a la Conselleria a finals de juny.

Si bé el Director General de Planificació ha declarat a la premsa que Inspecció de Treball "ha considerat suficients" les mesures adoptades, ni la Conselleria ni Inspecció de Treball no ens han facilitat els documents que ho acreditin, tot i que els tenim demanats des de fa un mes. Direcció General de Planificació també continua sense facilitar-nos les dades de ràtios actualitzades per nivells i centres, que tenim demanades des d'abril i vam reclamar a la Direcció General de Transparència el mes de juny.

La Direcció General de Planificació ens va facilitar les ràtios per nivells i centres educatius per primera i darrera vegada l'octubre de 2016. Les xifres poden haver augmentat, tenint en compte que el balanç final del curs passat va ser d'uns 1.500 alumnes més i a finals de setembre d'enguany s'havien matriculat 2.132 alumnes nous.

Palma, 3 de novembre de 2017

dBalears.cat

Última Hora: