Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 21 de desembre de 2017

Les places d'assessors de la Conselleria s'adjudicaran per comissió de serveisA la mesa sectorial d'ahir es van aprovar els criteris per adjudicar comissions de personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent. Podeu veure l'esborrany AQUÍ.

Des de la Conselleria van dir que volen estabilitzar el personal assessor i administratiu a fi de no haver de començar de zero a cada canvi de legislatura. La fórmula que han decidit per ara és la de comissions de serveis per a funcionaris de carrera, de dos anys de duració, prorrogables per dos anys més i amb possibilitat de quatre noves pròrrogues anuals per necessitat del servei. En total serien un màxim de vuit anys. En un futur volen crear llocs de treball fixos mitjançant una Ordre.

La convocatòria indicarà les funcions de cada plaça i hi haurà un barem de mèrits amb els criteris d'antiguitat, formació relacionada amb les funcions i experiència en funcions iguals o semblants. Hi haurà una comissió de valoració formada per representats de la Secretaria general, Personal docent i Inspecció, a la qual els sindicats vam reclamar poder ser-hi presents com a observadors, cosa que no consta a l'esborrany.

Cada anys s'oferiran entre un 25% i el 30% de les places ocupades des de fa més de dos anys. Les comissions no es poden adjudicar a interins excepte si la convocatòria ha quedat deserta. L'horari, vacances i llicències són els mateixos que el del personal d'administració i serveis d'Educació.

Hi ha la intenció de crear llocs de treball fixos per a assessors docents, així com de tasques administratives, algunes d'elles ara ocupades provisionalment per personal docent. Aquestes darreres s'oferirien a través de concursos generals tant a personal de serveis generals com a personal docent.

Segons van indicar des de la Secretaria general ara hi ha entre 140 i 150 assessors i 70 places de personal CAIB. S'està fent una llista de llocs de treball i docents assignats, que podria estar llesta en unes setmanes. Tenen la intenció d'estabilitzar el 50% de les places i reconvertir-les a personal CAIB, és a dir a càrrec del pressupost de Funció Pública. Van dir que no hi ha interins docents que ocupin places d'assessors i van negar que hi hagi "assessors polítics".

Les instruccions es publicaran al BOIB amb el rang de Resolució.