Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 13 de desembre de 2017

Planificació reconeix que no dóna dades de ràtios per la denúncia a Inspecció de Treball
A la comissió sobre ràtios convocada per la Direcció General de Planificació, que ha tingut lloc avui dematí, ens han mostrat en pantalla dades mitjanes de ràtios per centres i nivells, de les quals a continuació en teniu una mostra. Se'ns ha dit que si volíem aquesta informació impresa l'havíem de demanar per escrit, cosa que ens sembla un sarcasme perquè nosaltres la tenim demanada des del mes d'abril.

Des d'UOB hem protestat per aquesta manca de transparència reiterada, que se suma a l'ocultació durant dos mesos del dictamen de Riscos Laborals, que Planificació no va enviar a Inspecció de Treball fins que UOB ho va reclamar a principis de setembre, i a l'opacitat sobre les ràtios per nivells a cada centre, que tenim demanades des del mes d'abril i ens ha duit a presentar reclamació davant la Comissió per a la resolució de reclamacions de la Direcció General de Transparència.

Davant les nostres queixes, el director general ens ha recriminat que haguéssim fet servir les dades que ens donaren l'octubre de 2016 per fer la denúncia a Inspecció de Treball, una denúncia que com s'ha demostrat estava més que justificada des del moment que es va admetre a tràmit i va comportar l'informe de Riscos Laborals.


Pel que fa a les dades exposades, ens han explicat verbalment les adjudicacions de mitges jornades que s'han fet. Hem pogut veure casos de grups de primària amb 31 i 32 alumnes, quan el màxim legal són 25 (27,5 només en cas d'alumnat d'incorporació tardana), i de 5è d'infantil amb 26 i 27 alumnes, quan en teoria haurien d'estar a 20 (22 només en cas d'alumnat d'incorporació tardana).

També ens han lliurat les dades estadístiques globals següents, que no reflecteixen els casos particulars de grups saturats per ràtios il·legals: