Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 16 de febrer de 2018

Fons social: acordada la proposta de modificació del decret

 

Dimarts 13 de febrer va tenir lloc la mesa sectorial per tractar la proposta de millora i actualització del Decret de fons social d'Educació, arran del veto de Funció Pública a l'equiparació amb Sanitat i Serveis generals. Els representants d'UOB hem mantingut les reivindicacions que presentàrem a la mesa tècnica de 24 de gener, que han estat acceptades per Personal docent llevat d'alguns canvis tècnics que no afecten als drets dels beneficiaris.

A més a més reclamàrem que a les ajudes per estudis se n'hi afegeixin per residència i transport per estudis fora de la localitat del domicili habitual, en termes equivalents als de l'Acord del Consell de Govern sobre l'acció social per al personal del Servei de Salut:
  • Residència. Quan per cursar els estudis l'alumne es vegi obligat a residir de manera continuada fora de la localitat del domicili habitual, es pot sol·licitar i percebre, amb independència de l'ajuda que es concedeixi, una altra quantitat igual al doble de l'import d'aquesta.
  • Transports. Quan per cursar els estudis la persona beneficiària necessiti desplaçar-se a una localitat diferent de la del seu domicili per a l'assistència obligatòria als centres d'ensenyament oficial on cursi els estudis per als quals s'ha concedit l'ajuda, es pot sol·licitar i percebre una ajuda per a despeses de transport equivalent al 50 % de l'import d'aquesta.

Personal docent ha acceptat incorporar-ho a la proposta, que podeu veure AQUÍ. A la comissió del Fons social d'ahir se'ns va comunicar que s'acceptava especificar les ajudes esmentades.

Ara el document serà traslladat a Funció Pública i és possible que també hagi de rebre el vistiplau d'Hisenda. Des d'UOB hem exigit que l'esborrany del nou Decret torni a passar per mesa sectorial, petició que també ha estat acceptada. Ara veurem fins a quin punt Funció Pública i Hisenda respecten una proposta que ha estat acordada per unanimitat en mesa sectorial.

Vos mantindrem informats.

Per altra part, a la reunió mensual de la Comissió d'Acció Social  duta a terme el dijous 15 de febrer, s'aprovaren les següents concessions d'ajudes:
  • 8 bestretes ordinàries
  • 1 ajuda per a l'atenció a la discapacitat
  • 38 ajudes per als fills menors de 18 anys
  • 8 ajudes d'estudi al personal i fills de la comunitat autònoma.