Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 7 de febrer de 2018

Interins i cobrament de l'estiu: estat de la qüestió a dia d'avuiVos informam de com es troba la problemàtica del cobrament de l'estiu dels interins a dia d'avui. Recordam que des de UOB reivindicam que tots els interins cobrin l'estiu si han treballat 5,5 mesos.

QUI COBRARÀ L'ESTIU SI NO HI HA CANVIS?

1) Els interins que tenguin un contracte fins a 31 d'agost del 2018.
Segons la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18 (Annex 1, article 18 i Annex 2, article 6), tendran contracte fins el 31 d'agost aquells interins a qui se'ls ha adjudicat un dels següents tipus de places:
  • Una Vacant (V) sense titular (sense cap funcionari de carrera que tengui aquesta plaça en propietat) adjudicada en les adjudicacions de l'estiu del 2017 i que, en el moment de tancar les quotes al mes de juny, ja se sabia que hauria de ser coberta tot el curs per un interí.
  • Una Vacant sense titular sobrevinguda per causes de Planificació (VP), Jubilació (VJ) o Defunció (VD) sorgida i adjudicada abans del 12 de gener.
  • Una substitució de durada prevista per a tot el curs escolar (SV) si el titular de la plaça no s'incorpora abans del 31 d'agost i si aquesta substitució s'adjudicà a l'estiu del 2017.

2) Els interins que hagin treballat 5,5 mesos en aquest curs i tenguin contracte el dia 1 de juny llevat que es reincorpori el titular.
Segons la Llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per al 2018, a la seva Disposició final vuitena:

  • " [...] a partir del curs 2017-2018, als funcionaris interins amb un nomenament en vigor a dia 1 de juny que acumulin, de forma interrompuda o ininterrompuda, cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari interí en el curs escolar, se’ls ha d’estendre el nomenament fins al dia 31 d’agost de cada any, llevat que hagin de cessar abans pel fet que es reincorpori la persona titular del lloc ocupat o la persona que l’ocupi amb caràcter provisional. "

QUÈ DIU CONSELLERIA?
  • Segons afirmà la directora general de Personal Docent al torn obert de paraula de la Mesa de dia 1/2/18, els serveis jurídics estan estudiant com es pot fer una modificació de la Llei 13/2017 de pressuposts per tal que puguin cobrar l'estiu tots els interins que durant el curs actual hagin treballat els 5,5 mesos independentment de la data dels contractes. De moment, no hi ha res ferm.
  • Segons l'Acord Marc (dia 30/9/15), la Conselleria assumí el compromís d'efectuar el "Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig.". En aquest compromís no hi apareixien condicions de dates de finalització de contracte com sí estableix la Llei 13/2017 de pressuposts. Si no se modifica la Llei de pressuposts, tendrem un nou incompliment de l'Acord Marc
  • Que dia 12/6/18 el Parlament de les Illes Balears modificà la Llei 5/2015 i resta pendent la seva publicació al BOIB per implementar qualsevol novetat o canvi.

D'ON VE TOT?
  • El març de 1994, el Butlletí Oficial del Ministeri d'Educació i Cultura publicà la Resolució de 15/3/94 que incloïa l'Acord del cobrament de l'estiu per part del personal interí.
  • El novembre del 2011, per Acord del Consell de Govern, en ple inici de l'etapa de retallades, s'aprova que totes les places adjudicades que no siguin Vacants, hauran d'acabar el contracte el 30 de juny.
  • Aquest Acord del Consell de Govern es va prorrogant des del Decret llei 5/2012 (conegut com el Decret de retallades) i fins ara en els pressuposts de les IB de cada any.
CONTINUAREM INFORMANT