Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 8 de febrer de 2018

Les mesures d'estabilitat d'interins inclouen oposicions anuals a proposta d'UOBCircular 80/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Les mesures d'estabilitat per als interins aprovades a la mesa sectorial de 31 de gener inclou com a primer punt el "Compromís de dur a terme les convocatòries d’oposicions als cossos docents que tindran caràcter anual". Aquest punt ja fou incorporat a instàncies d'UOB a la primera proposta de mesures d'estabilitat presentada amb els sindicats Alternativa, CCOO i UGT a la mesa de 16 de gener, i es tornà a reclamar el 31 de gener davant l'esborrany presentat per la Conselleria, que no l'incloïa.

Aquest acord puntual no minva ni en un punt el grau d'indignació que tenim amb la Conselleria a causa del roi seguit de decisions en contra dels treballadors i la qualitat educativa, com la implantació pura i dura de la LOMCE, uns pressuposts educatius insuficients, les ràtios d'aula il·legals, un "acord marc" signat amb STEI i CCOO rebutjat en referèndum pels docents per magre i esquifit, l'incompliment reiterat d'aquest acord marc, la manca de diagnòstic i mesures a favor del català, la manca de recursos per al PALIC, el maltracte als interins tècnics especialistes de FP i als interins tutors, els horaris dels majors de 55 anys, les excedències trimestrals sense cap base legal, la manca de transparència reiterada, la negativa a crear el Col·legi Oficial de Docents, la imposició d'un calendari escolar que passa per damunt dels criteris pedagògics i fet a mida dels interessos de la UIB, etc.

Amb el vot a favor en mesa sectorial vam donar compliment als acords de l'assemblea d'UOB Ensenyament de 15 de desembre, on es va votar en contra del model clàssic de pactes d’estabilitat i a favor d'estudiar altres propostes d’estabilitat més puntuals a les adjudicacions, i es va ratificar la defensa de les oposicions com a mesura d’estabilitat prioritària.

Pel que fa als pactes d'estabilitat signats fins ara per STEI amb les administracions del PP i el PSOE, s'ha demostrat que no garanteixen la continuïtat de l'interí a la plaça a causa dels desplaçaments forçats pels concursos de trasllats, reincorporacions d'excedències i comissions de serveis, etc., un problema que s'hauria multiplicat els propers anys amb les mil places anuals en joc a les oposicions.

Palma, 8 de febrer de 2018