Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 27 de febrer de 2018

UOB s'adhereix a la convocatòria de vaga de dia 8 de març


Circular 83/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, després d'un debat intern ha acordat donar suport a la vaga internacional de 24 hores de dia 8 de març, entre moltes raons perquè el punt 6.4 dels nostres estatuts estableix que un dels objectius a assolir és la “Igualtat efectiva home dona”. Des de la seva fundació l'any 1881, Unió Obrera Balear ha lluitat contra la discriminació de la dona, per la millora de les condicions laborals, etc. Prova d'això és la celebració del Congrés Catalano – Balear de 1884, en el qual van destacar Francisca Vidal Tous (Palma 1851-1939) i les seves companyes, que van presentar una taula reivindicativa específicament femenina com ara el dret al treball, el dret a un salari com el dels homes que els permetés viure independentment i també l'exigència d'un canvi de rol de la dona per tal que deixàs de ser propietat del pare o del marit.

Francisca Vidal fou una autodidacta avançada al seu temps, que amb altres companyes republicanes van fundar dins UOB una escola laica per fer classes a nines i a dones obreres a fi de combatre l'analfabetisme i la marginació de la dona. És una vergonya intolerable que encara avui, 134 anys després, perduri dins l'estat espanyol el fet que en molts d'àmbits laborals i sectors productius la dona cobri un 25 % manco de sou per fer la mateixa feina que fa un home. Una discriminació que cal afegir a la precarietat laboral, situacions d'assetjament sexual, la violència masclista, etc.

Com a docents pensam que l'escola tota sola no basta per combatre la discriminació de la dona ni tampoc per eradicar els prejudicis, els estereotips i els costums ancestrals del patriarcat sobre els quals es basa la misogínia, la violència i el menyspreu de gènere. Treballar per l'emancipació de la dona, a favor de la igualtat de gènere, contra la cronificació de l'atur femení i contra la discriminació de salari, pensam que requereix la mobilització i la implicació del conjunt de tota la societat, que ben segur també tendrà repercussions molt positives entre tot l'alumnat de les escoles.

Palma, 27 de febrer de 2018