Bústia Covid-19

dilluns, 10 de setembre de 2018

Mitja jornada: canvis a la cotització per atur


A partir d’aquest curs, a efectes de dies cotitzats per a l’atur, serà indiferent els dies de la setmana que anem al centre, si tenim mitja jornada. Ara el càlcul de dies es fa per la durada del contracte, independentment dels dies efectivament treballats.

Aquest és l’únic canvi normatiu que s’ha produït.