Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 30 d’octubre de 2018

UOB no aprova la nova Ordre de serveis d'orientació
A la mesa sectorial d'avui dematí s'ha tractat el tercer esborrany Projecte d'Ordre que regularà els serveis d'orientació educativa, social i professional, després haver passat per les meses tècniques de 11 de gener i 17 de gener. i la mesa sectorial de 7 de març.

Els representants d'UOB hem votat en contra del document perquè des dels seus inicis no s'ha consensuat amb els professionals dels EOEP. La resta de sindicats ha votat a favor.

La Conselleria es manté amb la idea d'assignar els orientadors dels EOEP als CEIP, cosa que implica la pèrdua de la seva independència respecte als centres educatius, en contra del que s'estableix a l'article 39.17 del Decret 39/2011 d'atenció a la diversitat, i fa impossible el treball en equip, regulat a l'article 38.5 del mateix Decret.

A més a més:
  • Finalment no s'ha introduït la nostra esmena d'afegir-hi que la Conselleria promourà "una oferta suficient" d'accions formatives (article 8).
  • Tampoc no han recollit la nostra esmena d'afegir que per al servei de préstec i de recursos pedagògics "es dotarà de les hores necessàries." (article 17). Innovació diu que tenen hores suficients.
  • Continua sense acceptar-se que l'elecció del director dels equips especialitzats es faci "a proposta dels membres de l'equip", tal com apareixia al primer esborrany (article 27).
  • Els orientadors que s'assignen als CEIP (UOEP, secció 3a de l'Ordre) hauran de fer horari de Primària tot i ser del cos de Secundària, a diferència dels que tenen plaça als IES.
  • Es continua considerant itinerància només si es va a dos centres diferents el mateix dia (article 28).
Per altra banda:
  • Personal docent ha dit que les places dels equips es consolidaran als tres anys de ser ocupats de forma continua, com a la resta d'especialitats. 
  • Sí que s'ha admès la nostra demanda d'introduir per als EOEP, dins l'article 10 de Funcions generales dels serveis, la funció de "Coordinar-se entre sí", tal com ja es preveia per als EAP.
  • Han recollit la nostra esmena d'afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats (article 25.2).
Aquests punts no ens han semblat suficients per aprovar el text, davant el greuge que suposarà la nova organització per als professionals dels EOEP i sobre tot el fet que no s'ha consensuat amb ells.

Ara el Projecte d'Ordre ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears.